Coronamaatregelen: Kerk weer open zonder reservering!

Coronamaatregelen: Kerk weer open zonder reservering!
Met ingang van de viering van 3 oktober a.s. is het niet meer noodzakelijk om vooraf te reserveren! U kunt dus weer 'gewoon', zonder afspraak, naar de kerk komen. Ook is het niet meer nodig om 1,5 meter afstand te houden.

Mocht u dat om gezondheidsredenen of andere reden tóch willen doen, dan is het middenvak daarop ingericht: de stoelen staan daar nog op afstand van elkaar.

Ook blijven we de vieringen uitzenden via het YouTubekanaal.
terug