Viering Pasen vanuit Rehobothkerk Viering Pasen vanuit Rehobothkerk
De viering voor Pasen van de wijkgemeenten Centrum-West en Holy, is opgenomen in de Rehobothkerk. Voorganger is Petra Nijboer, de liederen worden gezongen door André Betsema en Piet George Klootwijk is de organist. De videoregistratie is weer verzorgd door Bram van der Borden.

De video-opname vindt u hier
De Orde van Dienst kunt u hier downloaden
De geluidsopname vindt u hier

De collectes van vandaag zijn bestemd voor 1. Diaconie en 2. Protestantse Gemeente Vlaardingen.
U kunt hiervoor een bijdrage storten op bankrekening nummer (IBAN) NL68 RABO 0373 7394 43 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Vlaardingen), onder vermelding van de datum van deze zondag. De opbrengst zal over beide doelen gelijk worden verdeeld.


De eerdere opnamen vindt u hier.

De diensten na Pasen zullen blijvend gezamenlijk met de wijkgemeente Centrum-West worden uitgevoerd, afwisselend in de Rehobothkerk en Kerkcentrum Holy en zullen via beide websites www.centrumwest.nl en www.pknvlaardingenholy.nl worden gepubliceerd.

Wij wensen u gezegende Paasdagen toe!
terug