Groet van de gemeente Targu Mures (Marosvásárhely) Groet van de gemeente Targu Mures (Marosvásárhely)
Groet van de gemeente van Targu Mures 19-11-2017

Geliefde Gemeente in Vlaardingen! Geliefde zusters en broeders in de Heer Jezus Christus!

Deze zondag is een unieke gelegenheid om samen als gemeente van Vlaardingen en Marosvásárhely (Hongaarse naam van Targu Mures)de verbondenheid te vieren. Ook al zijn we duizenden kilometers ver van elkaar, we zijn in één Geest verbonden. We horen het woord van God uit de dezelfde tekst van de Bijbel. We zingen deels dezelfde gezangen, en onze gebeden hebben hetzelfde thema. We danken onze God voor de relatie met u en  voor de zegeningen die we hebben ontvangen gedurende meer dan drie decennia. We bidden samen met u om voortzetting van deze broederlijke partnerschap. We kunnen deze verbondenheid vasthouden als we op hoofdzaken verenigd zijn. De eerste christenen hebben die kernzaken gevonden  en in praktijk gebracht: "Zij bleven in de leer van de apostelen, en in de gemeenschap, in het breken van het brood, en in het gebed." Handelingen 2,42.
Met deze gedachten groeten wij u als  gemeente in Vlaardiengen. Wij danken u ook voor de  steun die we van u hebben ontvangen. En wij wensen u Gods zegen toe.
Namens de gemeente Marosvásárhely.
Bárócz HubaBijlage:
Extra informatie gegeven door ds. Barocz Huba voor de Roemenië zondag  over diaconale activiteiten, die ondersteund worden vanuit de gemeente in Vlaardingen Holy.
Allereerst willen we u hartelijk dankzeggen, dat u onze diaconale dienst hebt gesteund. Die dienst zou niet op die manier kunnen functioneren zonder uw hulp. 80% van ons diaconale werk wordt door uw giften mogelijk gemaakt.
Ook dit jaar hebben we   weer arme families en personen op verschillende manieren kunnen helpen.
Als eerste noemen we het broodproject. Mensen met weinig inkomen of pensioen krijgen brood. Die wordt elke donderdag uitgereikt. We hebben bij ons bezoek aan Vlaardingen een voorbeeld gezien om bij het delen van brood ook iets van geestelijk voedsel mee te geven.Op dezelfde dag maken we sandwiches voor kinderen van de school in Bese. De meeste van hen zijn zigeunerkinderen, die vaak geen eten van thuis meekrijgen. Het gaat om 50-90 sandwiches (afhankelijk van het aantal kinderen; velen blijven nogal eens thuis) . Met kerst krijgen ze een pakketje en met Pasen als verassing geverfde eieren.
Elke maand helpen we 35 families met een levensmiddelenpakket, waarin basisvoedsel zit.Voor Kerst hebben we 260 pakketten voor bejaarden boven de 70 gemaakt, met daarin naast basisvoedsel ook wat snoep. We hebben voor hen ook een mooi programma, waar de jeugd een toneelstuk voor hen opvoert en waar als afsluiting een agape maaltijd wordt gehouden..


 
Met Kerst krijgen ook de kinderen een kerstprogramma met daarbij een pakket.
Naast brood en levensmiddelen doen we aan noodhulp voor zieken ( met o.a. medicijnen en luiers, maar soms ook betalen van operaties, waar de mensen zelf het geld niet voor hebben). En bejaarden, die zichzelf niet kunnen redden worden geholpen door onze diaconale werker, Jolan (was twee jaar geleden in Vlaardingen!) Zij doet huisbezoek, doet boodschappen of doet de administratie. 
Ons diaconaat is ook betrokken bij een plaatselijke diaconale stichting, die zorg draagt voor mensen in noodsituaties.
En in een plaatselijk bejaardentehuis houdt de predikant regelmatig een Bijbelstudie, en krijgen de 90 bewoners een pakketje.
En tenslotte krijgen de bewoners van een lokaal weeshuis  een sinterklaaspakketje!
 
 
 
 
terug