Wij gaan u wat vertellen Wij gaan u wat vertellen
Het verzoek is besproken in de wijkkerkenraad  en de Algemene Kerkenraad. In beide gremia was men positief. “Laten we in ieder geval kijken of het haalbaar is”, was de algemene gedachte. Dus hebben we gesprekken gehad met een aantal mensen, die zeg maar een centrale rol spelen in het gebruik van ons kerkgebouw. Ook geluisterd naar hoe anderen over een medegebruik dachten. Over het algemeen waren de reacties positief en natuurlijk waren er ook wel bezwaren en vragen. Die hebben we geïnventariseerd en zorgvuldig besproken om te bezien hoe we daar mee om willen gaan.
Wat betekent het bijvoorbeeld voor onze vrijwilligers? Wat betekent het voor ons eigen gebruik?

Voor een aantal knelpunten was de oplossing om de activiteit die nu op zaterdag plaats vindt te verschuiven naar een ander moment in de week.
Er waren ook activiteiten, die gewoon door kunnen gaan op zaterdag zoals de oud papieractie op de eerste zaterdag van de maand.
Op die manier zijn we uitgekomen op het medegebruik door E-Oasis. Natuurlijk hebben we ook een aantal voorwaarden op  een rijtje gezet. De belangrijkste zijn:
  1. Het medegebruik van de kerk mag niet leiden tot meerwerk van onze vrijwilligers. Dus voor gastheren en gastvrouwen zorgt E Oasis zelf.
  2. De kerk moet zo worden achtergelaten als men hem heeft aangetroffen, zodat de zondagsdienst van start kan gaan zonder sjouwwerk met meubelen enz.
  3. Als de kerk toch een keer voor iets anders (meestal onvoorzien) gebruikt moet worden, zal E Oasis die dag geen gebruik maken van de kerk. Zij zullen dan online samenkomst hebben.
  4. De Protestantse Wijkgemeente Holy spant zich in om activiteiten op de zaterdag zoveel mogelijk te beperken.
  5. We gaan ook “proefdraaien”. Daarvoor is een voorlopige afspraak gemaakt. De tweede zaterdag in juni wordt er een eerste reguliere viering gehouden door de E Oasis gemeenschap.

De gemeenschap E Oasis is ontstaan in Schiedam vanuit een andere gemeente in Rotterdam. Die was op haar beurt weer een afdeling van de Alivio-groep in Delft. Er wonen veel Antillianen in Schiedam, die op die manier bereikt konden worden. In 2013 is de gemeenschap in Schiedam van start gegaan, nadat het bestuur in Delft daar zijn goedkeuring aan had gegeven. Predikant is de heer Surrandy Selassa.
De naam E Oasis doet je denken aan een tocht door de woestijn, zo kan je onze wereld met al zijn pijn en verdriet bekijken. Daar is een oase een plek waar je tot rust kunt komen en krachten kan opdoen om je reis voort te zetten. Jezus is degene die je daar van Levend Water voorziet, zoals aangekondigd in Jesaja: Hoor een stem roept: ‘Baan een weg door de woestijn, effen in de wildernis een pad voor onze God.’
De boodschap wordt verkondigd op basis van liefde, wederzijds respect, persoonlijk contact, zonder het eigenbelang voorop te stellen.
De gemeenschap bestaat overwegend uit mensen die hun roots hebben in de Cariben en hoewel de voertaal veelal Papiaments is, staat de gemeenschap open voor iedereen.
Wilt u meer weten over E Oasis kijk dan op https://www.eoasis.nl of klik hier.
Pieter Wapenaar en Rinus Witvoet
 
terug