Expositie Tini Nobel, Coby van der Vlies en Gerry van der Heijden

Expositie Tini Nobel, Coby van der Vlies en Gerry van der Heijden
Vanaf 13 december 2021 tot 24 januari 2022 exposeren Tini Nobel, Coby van der Vlies en Gerry van der Heijden in het Holy Kerkcentrum met het Scheppingsverhaal.

Alle drie hebben zeven doeken van 40 x 40 geschilderd en ieder op eigen wijze geprobeerd het verhaal in beelden te vangen.
Te beginnen met de zin: God zei “er moet licht zijn”.
Het tweede doek is de scheiding van de watermassa’s boven en onder het hemelgewelf.
Dan volgt het groene gras, de bomen met de zaaddragende vruchten.
Pas daarna vertelt het verhaal van de lichten aan de hemel: de zon, maan en sterren.
Als de aarde is ingericht, krioelen op de vijfde dag de vissen in de zee en de vogels in de lucht.
Tenslotte moeten op aarde de levende wezens komen: alle soorten dieren. En mensen!
De exposanten stelden zich dieren en mensen voor, zoals verbeeld in grottekeningen. In een ver verleden.
De zevende dag is de rustdag: met een regenboog, met donkere en heldere hemel.
En een paradijsvogel! Want naar het paradijs zoekt elk mens.
Het scheppingsverhaal in Genesis was de inspiratiebron van deze tentoonstelling.

Het Kerkcentrum is geopend tot de Kerstdagen op maandag ochtend van 9.00 - 11.00 uur en vrijdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur. Vanaf 9 januari zijn er weer meer openingstijden, ook afhankelijk van de corona regels. Deze zullen we dan opnieuw doorgeven.

Voor een bezoek afwijkend van de openingstijden kan men bellen:
Tel.010-474 564 of 010- 434 9551

Informatie: nellekevdl46@kpnmail.nl

Namens de commissie Kunst in de Kerk,
Ria Witvoet, Nelleke van der Luit en Gerry van der Heijden.

 
terug