Expositie Hongerdoeken

Expositie Hongerdoeken
Van 21 maart tot 25 april 2022 expositie Hongerdoeken in het Kerkcentrum Holy

In de hal van de kerk hangen een aantal Hongerdoeken van de afgelopen jaren.
Heel verschillend, maar het bekijken waard.
Er is zoveel op te zien en zoveel om over na te denken of te bepraten.

Een Hongerdoek was eigenlijk een linnen doek, gordijn om het koor in de kerk af te sluiten in de 40 dagentijd.
Tijd van inkeer en soberheid, waarbij het mooie koor niet paste.
Later ging men er afbeeldingen op maken uit het leven van Jezus.

Zo kreeg het Hongerdoek ook een functie bij de verkondiging.
De afbeeldingen speelden een grote rol omdat men in die tijd nog niet kon lezen, schrijven.
Na verloop van tijd raakte het Hongerdoek in de vergetelheid.

Vanaf de jaren 70 in de 20e eeuw is het gebruik weer opgepakt.
Er is wel een verschil: Het verhaal van Jezus wordt vervangen door verhalen van mensen nu, met hun
zorgen, problemen, verhalen over onrecht, lijden, dood en opstanding.

Kunstenaars worden uitgenodigd om zo’n hongerdoek te maken  met afbeeldingen uit hun wereld.
Hun wereld die ook onze wereld is.

terug