TOT EN MET 31 AUGUSTUS GEEN KERKDIENSTEN IN KERKCENTRUM TOT EN MET 31 AUGUSTUS GEEN KERKDIENSTEN IN KERKCENTRUM
Gezien de maatregelen vanuit de overheid om de verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan en het advies van de landelijke Protestantse Kerk, heeft de kerkenraad besloten tot en met 31 augustus geen kerkdiensten te houden in het Kerkcentrum Holy. We zetten de gezamenlijke video-vieringen met wijkgemeente Centrum-West door.

Momenteel wordt er gewerkt aan een gebruiksplan voor de activiteiten in het Kerkcentrum. Tevens wordt al een protocol opgesteld voor de vieringen vanaf 1 september. Hier hoort u later meer over.

De verhuringen worden weer langzaam opgestart. Samen met de gebruikers kijken we naar de mogelijkheden die de voorschriften ons bieden en worden per gebruiker vastgelegd hoe we gaan werken.

Tevens wordt bekeken of de kerk één of twee dagdelen per week open kan voor het aansteken van een kaarsje en/of een gesprekje met één van onze vrijwilligers.

De kerkenraad tracht om zo goed als mogelijk met iedereen contact te houden.
 
terug