Uitnodiging Gemeentemiddag & -avond Uitnodiging Gemeentemiddag & -avond


In een extra vergadering van de Algemene Kerkenraad op 12 maart jl. is het rapport 'Bouwen op goede grond' van de commissie Toekomst PGV in concept aangenomen. De wijkkerkenraad besprak dit rapport op 4 april jl.
Nu is het ook aan de gemeente om zich te laten horen over de plannen zoals beschreven in dit rapport.
De kerkenraad van onze wijkgemeente nodigt u daarom van harte uit voor een gemeentemiddag en -avond te houden op 20 april 2022 in het Kerkcentrum Holy. Aanvang 14:00 en 20:00 uur.
Het rapport kunt u online inzien door hier te klikken of door een exemplaar mee te nemen vanuit de kerk.

Wilt u de middag of avond bijwonen, maar heeft u geen mogelijkheid om naar het Kerkcentrum te komen? Bel dan even met de scriba en dan kijken we of het lukt om u even op te halen en thuis te brengen.Tel. 06-54687096 (svp voicemail inspreken bij geen gehoor).
terug