Holy Actueel Holy Actueel
(24/07/2021) Oud Papier Actie
Op zaterdag 7 augustus staan de containers, zoals gebruikelijk, wéér op de stoep
van het Kerkcentrum Holy aan de nieuw ingerichte Reigerlaan. Hier kunt u tussen
9:00 – 11:30 uur terecht om uw oud papier (zonder plastic) en karton (gescheiden)
bij ons in te leveren. Daarna haalt Irado de containers op!!
Wij houden nog steeds 1,5 meter afstand en vóór de containers staan tafels geplaatst waarop u uw papier/karton kunt afgeven.
Daar de papierprijs vrij hoog is (€ 97,50/ton) kunnen wij véél kilo’s goed gebruiken
om onze goede doelen te blijven steunen via de Wijkkas.
Opbrengst: juni: 3.900 kg - € 380,25
Allen hartelijk dank voor uw bijdrage en graag tot ziens op zaterdag 7 augustus,
namens de OPA’s: Harm, Henk, Jan en Ruud

(01/07/2021) Dank!
Lieve mensen,
Ik wil jullie uit de grond van mijn hart bedanken voor al die lieve kaarten, brieven, telefoontjes en overige blijken van medeleven na het onverwachte overlijden van mijn zus en maatje Corry.
Het heeft voor mij ontzettend veel betekend.
En ik weet:
Sterven is niet het licht uitdoen,
Maar de lamp doven,
Omdat de dageraad aanbreekt.

En in die dageraad zal ik verder gaan, alle mooie herinneringen die we samen en met anderen beleefd hebben, blijven koesteren.

Leni van den Berg.

Kopij voor Holy Actueel? Stuur naar: holyactueel@pknvlaardingenholy.nl

Kopij voor Onderweg? Stuur naar: onderweg@pknvlaardingenholy.nl
terug