Holy Actueel Holy Actueel
(21/09/2021) Oud Papier Aktie
Op zaterdag 2 oktober staan de containers weer op de stoep van het Kerkcentrum Holy. Hier kunt u tussen 9:00 – 11:30 uur terecht om uw oud papier (zonder plastic) en karton (gescheiden) bij ons in te leveren. Daarna haalt Irado de containers op!! Vóór de containers blijven er tafels staan, ook al is de 1,5 meterregel komen te vervallen, zodat u uw papier/karton makkelijk kunt afgeven.
Daar de papierprijs nog steeds hoog is (€ 102,50/ton) kunnen wij véél kilo’s goed gebruiken om onze goede doelen te blijven steunen via de Wijkkas.
Opbrengst: augustus: 3.600 kg - € 369,00
Allen hartelijk dank voor uw bijdrage en graag tot ziens op zaterdag 2 oktober,
namens de OPA’s: Harm, Henk, Jan en Ruud.

Kopij voor Holy Actueel? Stuur naar: holyactueel@pknvlaardingenholy.nl

Kopij voor Onderweg? Stuur naar: onderweg@pknvlaardingenholy.nl
terug