Actie Kerkbalans 2022 Actie Kerkbalans 2022
Start
Het is bijna al weer zo ver. De jaarlijkse Actie Kerkbalans gaat bijna weer van start. Traditiegetrouw informeren wij u al in november over de actie die komen gaat.

Verwachtingen
U heeft in de Onderweg, maar ook in de Zondagsbrief kunnen lezen dat het resultaat voor 2021 er nog niet is. Wellicht wilt u er nog iets aan doen om dat te voorkomen.
De Raad voor de Geldwerving heeft de hoop uitgesproken dat u zich voor het komende jaar ook wilt inspannen om te gaan voor hetzelfde resultaat als in 2021. Dat moeten we dan doen met minder leden dan in 2021. Dat betekent dat we meer aan u vragen, maar vooral aan de meest financieel draagkrachtige leden van onze gemeente.

Actie Kerkbalans
In december gaan de eerste berichten de deur uit. Iedereen van wie een e-mailadres bekend is krijgt rond 15 december een e-mail om de toezegging voor 2022 vast digitaal in te vullen. Alle leden die dit digitaal doen (ook als u geen e-mail ontvangt) ontvangt in januari geen brief meer voor de Actie Kerkbalans. Dat scheelt heel veel papier en veel zwaar werk voor de vrijwilligers.

Mailadres doorgeven
Wilt u er zeker van zijn dat u ook digitaal kan toezeggen stuur dan een mailtje voor 10 december naar kerkbalans@pknvlaardingen.nl u wordt dan opgenomen in het digitale bestand van de Actie Kerkbalans.

Actie datum
Op zaterdag 15 januari 2022 start de Actie Kerkbalans en eindigt op zaterdag 29 januari 2022. In die periode zijn de vrijwilligers druk met het verspreiden van de Kerkbalansbrieven en het weer ophalen. Wilt u er voor zorgen dat het antwoordenvelopje met het toezeggingsformulier voor hen klaar staat, dan hoeven zij niet 2 keer bij u langs te komen.

Laten wij ons voorbereiden op een gezegend kerstfeest en een zeer hoopvol nieuwjaar met een zeer geslaagde Actie Kerkbalans.
 
terug