Kerkbalans 2023: Geef vandaag voor de kerk van morgen!

Kerkbalans 2023: Geef vandaag voor de kerk van morgen!
Actie Kerkbalans 2023 komt eraan: 14 t/m 28 januari 2023
Onze Protestantse Gemeente te Vlaardingen doet weer mee aan de Actie Kerkbalans 2023. Tijdens deze actieperiode zullen we u als kerkleden om een financiële bijdrage vragen, zodat we ook in 2023 kunnen doen waar we als kerk voor staan. Het thema van de Actie is:
Geef vandaag voor de kerk van morgen, want ook in de toekomst willen we samen kerk-zijn en naar elkaar omzien. Van betekenis zijn voor mensen die verdieping en ontmoeting zoeken. Uitnodigend zijn voor jonge mensen die hun leven nog voor zich hebben.

Daar hebben we uw steun bij nodig, want als kerk krijgen we geen subsidie. De financiële bijdrage van onze leden is noodzakelijk om te kunnen bestaan. Vandaar dat we onze gemeenteleden ieder jaar om een bijdrage vragen. Dit verzoek gaan wij aan u richten allereerst in de tweede helft van december per e-mail, voor zover van u een e-mailadres bij ons bekend is en anders per brief in de tweede helft van januari.

Vanaf 14 december 2022 is het mogelijk om via www.pknvlaardingen.nl/kerkbalans digitaal uw toezegging voor 2023 te doen.
Voor velen onder ons is de online-versie inmiddels een bekende en eenvoudige manier om de toezegging te doen voor het nieuwe jaar. U kunt aangeven hoeveel u gaat bijdragen, wanneer en op welke manier. U krijgt een bevestiging van ontvangst via de e-mail terug.
Als het goed is en van u een e-mailadres bekend is, krijgt u de kerkbalansbrief via de e-mail, of heeft u deze al ontvangen: check uw e-mailbox, ook de berichten in de spam.

N.B. Heeft u het afgelopen jaar een nieuw e-mailadres gekregen: geef dit door aan het kerkelijk bureau; ook van de digitale verhuizingen zijn wij graag op de hoogte!

Heeft u vóór 4 januari 2023 digitaal toegezegd, dan krijgt u in de periode van 14 t/m 28 januari geen brief door de brievenbus of kerkbalansloper aan de deur.

Wij hopen dat we weer op u mogen rekenen! Dankzij uw bijdrage kan de kerk van waarde blijven voor al haar leden en plannen maken voor de toekomst.
Door vandaag te geven, kan de kerk blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat.

Op naar de kerk van morgen!

Met vriendelijke groet,
Gert-Jan Alberts, voorzitter
 
terug