Reserveren voor Kerstvieringen

Reserveren voor Kerstvieringen
Vanwege de geldende maatregelen wordt de viering voor Kerstavond eerder op die dag opgenomen. U kunt hierbij aanwezig zijn. Aanvang 15:30 uur. De voorganger is Mw. Petra Nijboer. Omdat de cantorij medewerking verleent, is er plaats voor ca. 55 personen. Opgeven kan door een e-mail te sturen naar de scriba: scriba@pknvlaardingenholy.nl. U krijgt bericht terug of u ook inderdaad aanwezig kunt zijn.
Ook bij deze viering draagt u bij binnenkomst en verlaten van de kerk een mondkapje en houdt u anderhalve meter afstand! Denkt u ook aan de handhygiëne?
De opname van de viering is diezelfde avond vanaf 20:00 uur beschikbaar via ons YouTubekanaal PWH Vlaardingen.

Voor de viering van Kerstmorgen zijn ca. 80 plaatsen beschikbaar. Deze viering begint om 10:00 uur. Ds. Hugo Habekotté is dan de voorganger. Ook hierbij kunt u aanwezig zijn wanneer u zich vooraf opgeeft bij de scriba: scriba@pknvlaardingenholy.nl. U krijgt bericht terug of u ook inderdaad aanwezig kunt zijn.
Ook bij deze viering draagt u bij binnenkomst en verlaten van de kerk een mondkapje en houdt u anderhalve meter afstand!

De viering op zondag 26 december is zonder reserveren toegankelijk. Voorganger is dan Dhr. Co Elshout. Aanvang 10:00 uur. Ook hier gelden dezelfde maatregelen zoals we gewend zijn: Mondkapje, afstand houden en handhygiëne!

Ondanks deze beperkende maatregelen wensen wij u goede en mooie vieringen toe!
terug