Een lokaal klimaatfonds – een ‘heilig doel’

Een lokaal klimaatfonds – een ‘heilig doel’
In Vlaardingen probeert een aantal groeperingen meer bewustwording te creëren voor wat mensen zelf kunnen doen om klimaatverandering tegen te gaan, om de aarde en haar schepping te bewaren.
MOV-ZWO wil dit als een van die groepen proberen te realiseren door het oprichten van een lokaal klimaatfonds. Van daaruit kunnen lokale initiatieven worden ondersteund.

Het belang hiervan benadrukt ook paus Franciscus in zijn toespraak Laudate Deum: ‘Inspanningen van huishoudens om vervuiling en afval te verminderen en voorzichtig te consumeren, creëren een nieuwe cultuur’. En hoewel het effect dat van één huishouden uitgaat, wellicht gering is, kan dat, wanneer velen het doen, toch van invloed zijn op politiek en economie en een veranderingsproces op gang brengen.

Uit het hongerdoek dat dit jaar wordt gebruikt valt ook inspiratie te putten. Het heeft als thema: "Wat is heilig voor ons?"

De maker van het hongerdoek, Emeka Udemba vertelde over zijn inspiratie voor dit doek:
‘God schiep deze wereld en gaf hem aan ons om voor te zorgen. We hebben het recht om te nemen wat we nodig hebben om te overleven. Vandaag zien we echter het tegenovergestelde. We gebruiken veel te veel, met als resultaat: de planeet wordt met de dag warmer, er zijn enorme overstromingen, ook in Nederland, en pandemieën nemen toe. We hebben alleen deze wereld en als we die niet goed behandelen, zullen we daar spijt van krijgen.’

 
terug