Klok luiden als teken van bemoediging, hoop en troost Klok luiden als teken van bemoediging, hoop en troost

Om in deze onzekere tijd een boodschap van bemoediging, hoop en troost te verspreiden, luiden in deze periode 's woensdags van 19.00 – 19.15 uur de kerkklokken. Ook de klok van het Kerkcentrum Holy liet en laat van zich horen!
Met deze ‘klokken van hoop en troost’ willen we mensen met elkaar verbinden over de grenzen van sociaal isolement heen. Het is tevens een oproep tot gebed en andere vormen van steun voor alle zieken en voor wie zich inzetten voor de gezondheid en veiligheid van medemensen.

terug