Laatste informatie Laatste informatie
De wijkkerkenraad kwam donderdag 30 juli in een extra vergadering bijeen:

Even terug- en vooruitkijken
Met heel veel genoegen kijken we terug en vooruit naar de vieringen van de afgelopen maanden. Het resultaat van een meer dan goede samenwerking met de wijkgemeente Centrum-West. Hierdoor is een band ontstaan die, naar ik hoop, blijvend zal zijn. Dank aan alle medewerkers en voorgangers. Verrassend ook om ds. Nico Paap regelmatig in ons midden te hebben. Het smaakt wat mij betreft naar meer. Een bijzondere dank aan Bram v.d. Borden die wekelijks niet alleen de opnames verzorgde, maar ook het geheel met liederen en teksten klaar maakte voor uitzending. En we gaan zo in ieder geval de maand augustus door. Via de digitale teller weten we dat soms wel tot 300 ‘adressen’ de viering mee beleven. Soms als gezin, soms met buren, bekenden of ‘zo maar’ andere gemeenteleden. Een goed initiatief dat navolging verdient. U kent vast wel iemand die het gezellig vindt om samen met u de viering mee te maken. Dat moet spontaan gebeuren en kan niet georganiseerd worden.

Livestream
De kerkenraad heeft besloten per 6 september weer diensten in het Kerkcentrum te gaan verzorgen met gemeenteleden. Thuis kan dan worden meegevierd via een zogenaamde livestream. In de kerkzaal is dan plaats voor 60 gemeenteleden en de daarbij behorende ondersteuning. De apparatuur hiervoor wordt aangeschaft en ook de geluidsinstallatie wordt vernieuwd. Om alles mogelijk te maken is een gebruiksplan vastgesteld. U vindt het binnenkort op de website. Diensten met gemeenteleden vergt een behoorlijke organisatie en moet volgens strakke regels plaatsvinden. Een paar zaken hieruit:
Gemeenteleden zonder digitale mogelijkheden worden als eerste uitgenodigd. U wordt daarvoor door ons gebeld. Weet u iemand die hier gebruik van wil maken dat kunt u dat laten weten via scriba@pknvlaardingenholy.nl .
Wilt u zelf een dienst bijwonen dan moet u zich vooraf opgeven. Wie dan daarbij het eerst komt……  Als de kerk ‘vol’ is wordt u als eerste op de lijst van de volgende viering geplaatst. In de kerkzaal staan de rijen 1.50 m uit elkaar en naast gezamenlijke huishoudens of ‘alleen bezoeker’ worden steeds 3 stoelen vrijgehouden. U wordt naar uw plaats begeleid en ook het verlaten gebeurt onder begeleiding. Op de website zullen we de regels aan het eind van deze maand publiceren. Het reserveren gaat via internet of telefoon.
Na de kerkdienst wordt er nog geen koffie geschonken. We doen een beroep op chauffeurs om, waar nodig, gemeenteleden naar de kerk te vervoeren.

Ontmoeting
Gemeenteleden kunnen elkaar (maximaal 16 personen per keer) iedere vrijdagmiddag van 14.00 – 16.00 uur ontmoeten in het kerkcentrum. 

Andere activiteiten
Andere activiteiten vinden deze maand (nog) niet plaats in het kerkcentrum. Wel doen wij een dringend beroep op u om aandacht te besteden aan vooral de ouderen /alleenstaande   gemeenteleden. Dat kan door het organiseren van een telefooncirkel, een enkel telefoontje of een kort bezoekje. Initiatieven kunt u zelf nemen. Vanuit de kerkenraad worden (ook) stappen ondernomen. Berichten hierover vindt u later op de website.

Tenslotte
Er wordt, met name door kosters, gastvrouwen en heren hard gewerkt om de kerk Coronavrij te houden. Dat geeft regels en beperkingen. De kerkenraad ondersteunt hen daarbij volledig. We houden ons aan de richtlijnen van de overheid en de landelijke kerk. Daarbinnen kunnen we veel voor elkaar betekenen. Wacht daarbij niet tot ‘anderen het wel gaan doen’.
 
terug