Een nieuwe predikant voor Holy Een nieuwe predikant voor Holy
Dominee Habekotté is 51 jaar en sinds 2010 verbonden aan de Protestantse gemeente van Maasdijk. 

“De beroepingscommissie ziet hier een predikant, die geheel past in het aan ons verstrekte profiel. Hij heeft oog voor de verscheidenheid in geloofsbeleving binnen onze wijkgemeente. Hij heeft de Notitie van Jack de Koster over onze wijkgemeente goed gelezen en heeft een duidelijk beeld van onze wijkgemeente. Zowel voor jong - jongeren en jonge gezinnen - als voor ouderen zal hij er zijn.
Belangrijk is dat hij de uitleg van de Bijbel weet te koppelen aan de waarde ervan voor ons persoonlijk leven en aan de actualiteit.
Hij staat open voor gewenste veranderingen en vernieuwingen. Naar zijn opvatting zal de Orde van Dienst altijd ruimte (moeten) bieden om van de gebruikelijke gang van zaken af te wijken, mits de gezamenlijke geloofsbeleving, de viering waarvoor de kerkganger komt, niet in het gedrang komt.

Tenslotte wil hij zich niet alleen voor onze wijkgemeente inzetten, maar ook voor de gehele Protestantse Gemeente te Vlaardingen. Een belangrijk punt, gezien de ontwikkelingen die de komende jaren onze kerk dus ook onze wijkgemeente te wachten staan.”

Na het advies van de beroepingscommissie heeft er een zogenaamd ‘klikgesprek’ plaats gevonden met onze kerkelijk werker Petra Nijboer. Zij geeft aan de indruk te hebben goed met ds Habekotté te kunnen samenwerken.
Inmiddels heeft de Algemene Kerkenraad ingestemd met de te beroepen predikant. 

Door de door de Rijksoverheid getroffen maatregelen om verdere verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan, is het niet mogelijk nu een gemeentevergadering houden. De Kerkorde biedt echter de mogelijkheid om in buitengewone omstandigheden afwijkende maatregelen te treffen. Daarom volstaan we na 
het advies van de beroepingscommissie, de instemming van de wijkkerkenraad en 
de instemming van de Algemene Kerkenraad met deze mededeling aan u als wijkgemeente.

De leden van de wijkgemeente worden in de gelegenheid gesteld bezwaar te maken tegen deze procedure. Dit kan tot zondag 10 mei a.s. bij onze scriba. (andre.betsema@gmail.com).
Zonder bezwaren zal op maandag 11 mei de beroepingsbrief aan dominee Habekotté worden overhandigd.
Na de eerdere aankondiging dat Petra voor 100% beschikbaar komt voor onze wijkgemeente en nu de mogelijke komst van dominee Habekotté, ook voor 100%, prijst de kerkenraad zich gelukkig het nieuwe seizoen, na bijna 2 jaar vacature, op volle, professionele, sterkte te kunnen beginnen. De kerkenraad beraadt zich om in overleg met dominee Habekotté een nadere kennismaking te organiseren.

Ik dank de leden van de beroepingscommissie voor het vele werk dat geleid heeft tot dit resultaat.

Chris Bos, voorzitter wijkkerkenraad Holy
terug