Profielschets Wijkpredikant Profielschets Wijkpredikant
PROFIELSCHETS PREDIKANT PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE HOLY

De Protestantse Wijkgemeente Holy te Vlaardingen (ruim 1000 pastorale eenheden) bestaat uit de (voormalige) wijkgemeente Holy-Zuid en wijkgemeente Holy Midden. De huidige wijkgemeente is in 2006 tot stand gekomen na een ingewikkeld fusieproces.

Nadat beide wijkpredikanten met emeritaat waren gegaan, werd in 2016 een nieuwe predikant bevestigd. Diens vroegtijdige vertrek in 2018 was voor de Wijkkerkenraad aanleiding pas op de plaats te maken en een onderzoek te laten instellen naar wat er onder de gemeenteleden leeft.

In januari 2019 is een externe adviseur gevraagd de wijkgemeente in kaart te brengen en mee te denken over de profielschets voor een nieuw te beroepen predikant.

Het uitgebrachte rapport bevat naast een profielschets van een predikant ook een visie op de ontwikkeling van de wijkgemeente. Het rapport is te raadplegen op de website van de Protestantse Wijkgemeente Holy (www.pknvlaardingenholy.nl) onder de titel “Notitie voor de Protestantse Wijkgemeente Holy te Vlaardingen”.

Op een tweetal gemeente-bijeenkomsten zijn de belangrijkste conclusies uit het rapport toegelicht en kregen de gemeenteleden gelegenheid met elkaar in gesprek te gaan. Drie stellingen kwamen uit die gemeentebijeenkomsten naar voren:
 
  • Kies voor een kerk als plek in de wijk voor zoekers naar rust, inspiratie, hoop en ontmoeting met elkaar en met God;
  • neem de wijkgemeente zoals die is met een meer vrijzinnige en een meer midden-orthodoxe stroming en zoek naar de toegevoegde waarde;
  • geef ruimte aan het experimenteren met nieuwe vormen van vieren.

Na meer dan tien jaar en vele ervaringen verder is er dus enerzijds behoefte aan inspiratie en ontmoeting en anderzijds is er een hechten aan datgene wat elkaar bindt.

Voor de profielschets van een nieuw te beroepen predikant m/v (0,8-1,0 fte) is dicht bij de conclusies van het rapport gebleven.
Hij/zij:
  • is een creatieve en enthousiaste persoonlijkheid met humor, staat stevig in zijn/haar schoenen, heeft een groot reflectievermogen en is een teamspeler;
  • weet de Bijbel uit te leggen in verbinding met de leefwereld en levensvragen van de gemeenteleden;
  • is in staat verbindend te zijn in een gemeente met een diversiteit aan geloofsbeleving;
  • weet vernieuwende impulsen te geven aan liturgische vormen;
  • inspireert gemeenteleden om hun eigen talenten te ontwikkelen en binnen de wijkgemeente in te zetten;
  • is betrokken bij maatschappelijke ontwikkelingen en kan die vertalen naar een diaconale en missionaire toekomstvisie van Wijkgemeente Holy in de woonwijk en binnen het geheel van de Protestantse Gemeente te Vlaardingen.

Gerekend kan worden op een hechte samenwerking met een ervaren kerkelijk werker. 
Vlaardingen, oktober 2019.
 
 
Pastoraal contact Pastoraal contact
lees meer »