Vastenactie 2022

Vastenactie 2022
De jaarlijkse Vastenactiecampagne staat dit keer in het teken van het beschermen van landrechten van inheemse volken. Hun recht op land raakt aan grote uitdagingen als voedselzekerheid, biodiversiteit, milieu en klimaat. 

Wereldwijd leeft één op de drie mensen van de opbrengst van hun land . Het meeste voedsel wordt kleinschalig geproduceerd, met hulp van natuurlijke hulpbronnen. Inheemse gemeenschappen beschermen op deze manier tachtig procent van de biodiversiteit. Helaas worden dagelijks mensen met geweld uit hun huizen gezet, omdat overheden of grote ondernemingen deze kostbare grond willen exploiteren. Bijvoorbeeld voor het aanleggen van een palmolieplantage of de bouw van een waterkrachtcentrale.

Kijk naar de korte versie van het campagnefilmpje https://youtu.be/hPcsXfsBcH0


Programma:
In de komende Vastenactie ziet het programma in Vlaardingen er als volgt uit:
10 april            Palmzondag – we roepen ‘Hosanna’ voordat het echt Pasen is.


Gedicht: Je land is je leven

Ik zou de aarde willen kussen
de grond waar ik geboren ben
waar ik mijn eerste stapje stapte
en ik iedere voetstap ken.
Maar waar is nu mijn vaste plekje ?
dus ben ik weer op weg gegaan
zoekend naar een stukje aarde
waar ik omarmend op mag staan.

Ria Koks- Bentvelzen

Wat is de Vastenactie zonder actie? Daarom Vastensoep to go!
Een maaltijdsoep eten voor het vastenproject! Dat kan met ‘soep-to-go’ in o.a. de Pax Christikerk. U kunt zich elke week aanmelden voor een emmertje vegetarische maaltijdsoep. Het kost minimaal €2,00 per portie maar meer mag ook, want de opbrengst is voor de vastenprojecten.
Pax Christikerk (i.s.m. Kerkcentrum Holy) - Reigerlaan
Bestellen via e-mail tot dinsdag 20.00 uur: reserveringpax@goedeherderparochie.nl .
telefonisch: 06-2724 5055 op maandag en dinsdag van 10.00-20.00 uur.
Afhalen op vrijdagmiddag tussen 16.30 en 17.30 uur.
Kunt u zelf niet naar de kerk komen en is er niemand die voor u soep kan meenemen of ophalen, dan wordt de soep van harte bij u thuis bezorgd.


Wat is de Vastenactie zonder Vasten?
In de afgelopen twee jaar zijn ons door de overheid allerlei beperkingen opgelegd om de verspreiding van Covid-19 tegen te gaan. In het begin was er grote bereidheid om de maatregelen te volgen, maar naar gelang de pandemie een aantal malen afzwakte en weer opdook kregen de beperkingen iets van een knellend corset. Er klonken geluiden dat ons dingen werden afgenomen. Toch hoorde je ook geluiden dat al die beperkingen weer tijd en ruimte boden om aan andere zaken te besteden. Een boek lezen, wandelen in de natuur. Kortom meer tot jezelf komen. Als je het zo bekijkt hadden de perioden van de lockdowns wel iets weg van Vasten, zoals we dat in de bijbel tegenkomen.
In het boek “Rond Vasten en Feesten” uit 1992 van ds. Gerd Kelling, voorganger van de voormalige wijkgemeente Immanuël, is te lezen we als inleiding op een zestal aspecten van vasten die hij benoemt het volgende:
Het zou een zegen zijn, als er een groot vasten werd uitgeroepen over onze samenleving. Allerlei (belangen-)tegenstellingen zouden heilzaam overbrugd worden; het zou heldere ogen geven voor vernieuwd inzicht in de dingen en situatie; het zou ons kunnen helpen bij het vinden en verwerven van nieuwe, menselijker levensstijl en bij onze training en een moediger houding ten aanzien van veel mogelijk onaangename of dreigende dingen.
Zondertwijfel is vasten een hulpmiddel, dat de kwaliteit van het christelijk geloven (..) en zijn spiritualiteit ongekend zou kunnen verdiepen. (
(..) Het is voor onszelf een goed oefenmiddel waarvan we dankbaar gebruik kunnen maken.
 

De tekst is dertig jaar oud, maar nog zeer actueel, hoewel de achtereenvolgende lockdowns niet bepaald hebben geleid tot het overbruggen van tegenstellingen in de samenleving. Wat onderscheidt vasten dan wel van een lockdown?
Om antwoord te geven op die vraag willen we proberen erachter te komen wat vasten nu eigenlijk is. We doen dat door per week steeds één van de zes aspecten van vasten zoals Kelling die beschrijft verkort weer te geven, als een soort ontdekkingstocht.

Eerder werden al genoemd: Vasten als oefening in nee-zeggen tegen jezelf en Vasten als een akte van inkeer. Het vijfde en zesde en daarmee laatste aspect leest u hieronder:

Week 5 – zondag 3 april

Vasten als gebedshouding. In het vasten nemen we het gebed serieus: ons en alle dingen betrekken bij God en God betrekken bij ons en alle dingen. Niet zozeer Hem bewegen iets voor ons te doen, als wel: Hem de kans te geven iets aan ons te doen. Met ons. De demonen van onze tijd kunnen we in navolging van Jezus bestrijden door te bidden en te vasten.
Week 6 – zondag 10 april
Dat mondt uit in Vasten als oefening in navolging van Jezus. Jezus’ verblijf in de woestijn, veertig dagen lang, was een poging zich te vereenzelvigen met de diepste noden van de mensen. Ons vasten is een poging deelgenoot te worden met Hem, die tegen zichzelf ‘nee’ zei om zonder reserve ‘ja’ te kunnen zeggen tegen ons.

Er is een Vastenkalender verkrijgbaar die u helpt te vasten gedurende de veertig dagen.

Zoek de stilte – zoek en vind wat je beweegt.

In Stiltecentrum De Driepas, ook in de vastentijd, dagelijks open vanaf ongeveer half elf tot zes uur ’s avonds. Bij de Lucaskerk op de Hoogstraat.Veertigdagentijd: Een periode van bezinning en daarmee van verandering en nieuwe kansen.

We sieren het Stiltecentrum met een symbolische bloemschikking.
We hebben gekozen voor een poort als symbool voor de doorgang naar een nieuw leven.
De altijd groene klimop is een symbool voor de trouw van God.

De Hongerdoek – expositie in Kerkcentrum Holy
In de hal van Kerkcentrum Holy is vanaf eind maart een expositie te zien van hongerdoeken die in de loop van ongeveer veertig jaar in Vlaardingen gebruikt zijn. In de kerkzaal hangt het hongerdoek van dit jaar. Daar wordt in de diensten ook zo nu en dan aandacht aan besteed.

Bij de hongerdoek 2022


De titel van de hongerdoek is: U geeft mijn voeten de ruimte. Met als ondertitel: de kracht van verandering. Maker is de uit Chili afkomstige kunstenares Lilian Moreno Sanchez.
De hongerdoek ontstond aan het begin van de coronapandemie. Zwarte lijnen tekenen een röntgenfoto van een voet, die op diverse plaatsen gebroken is. Het is de voet van een mens die tijdens een demonstratie in Santiago de Chile in 2019 door politiegeweld gewond is geraakt.
Het beeld van deze gebroken voet staat symbool voor alle
plekken waar mensen geweld wordt aan gedaan, vertrapt en gebroken.

De kunstenares verwerkte stof en aarde afkomstig van het plein waar de demonstraties plaatsvonden. Zo ontstond een directe relatie tussen de mensen die demonstreerden en het kunstwerk. Stof staat ook symbool voor de plek waar mensen leven, voedsel verbouwen. Zonder stof en aarde is er geen grond voor ons bestaan. Gouden bloemen op de afbeelding zijn tekenen van de hoop dat het anders kan en verandering mogelijk is. Hoop voor mensen die opkomen voor hun rechten, inheemse volken die kunnen blijven beschikken over land en waterbronnen. Op die manier is er ook een direct verband tussen de hongerdoek en het thema van de Vastenactie: ‘Je land is je leven’.


Geld voor de projecten van de Vastenactie kan worden ingezameld via de vastendoosjes of in de daarvoor bestemde bus. U kunt ook geld overmaken naar de bankrekening van de Vastenactie in Vaardingen:
NL82 INGB 0000 5562 94 van actierekening MOV-ZWO, o.v.v. Vastenactie;
Of gebruik de QR-code:
MOV-ZWO
 
terug