Vastenactie 2022 - Je land is je leven

Vastenactie 2022 - Je land is je leven
Vastenactie: je land is je leven

Inmiddels hebben we vijf weken van de Vastenactie achter de rug, vierendertig dagen vasten. Voor vier projecten
hebben we uw aandacht en bijdrage gevraagd, drie ver weg en één dichtbij. De Vastenactie duurt nog een week.

Lees hier meer over de Vastenactie 2022

De laatste week willen we u vragen om nog even vol te houden en we brengen tot dat moment het gironummer van de Vastenactie in Vlaardingen onder uw aandacht:
 
NL82 INGB 0000 5562 94 van actierekening MOV-ZWO, o.v.v. Vastenactie

U kunt uw bijdrage ook in de bus stoppen die zich in de hal bevindt, of gebruik de QR-code:

De stand van de Vastenactie in Vlaardingen is momenteel ca. 1200 euro, maar daar is de opbrengst van de soepverkoop nog niet bij inbegrepen. We gaan voor minimaal het dubbele bedrag!

MOV-ZWO

bijgewerkt op 9 april
terug