Activiteiten > Dienen > Werkgroep Vlaardingen-Srebrenica Activiteiten > Dienen > Werkgroep Vlaardingen-Srebrenica
Ons doel is om in Srebrenica mogelijkheden te creëren, die er toe leiden dat er voor jongeren een toekomst is weggelegd in Srebrenica. We zijn in 2008 gestart met het financieel steunen van jongeren bij het volgen van een opleiding en het behalen van diploma's.

Op dit moment zijn er zo'n 45 personen die door de steun uit Vlaardingen een diploma hebben behaald of die de mogelijkheid hebben gekregen om door te studeren. Dit project is een groot succes geworden. Zo groot zelfs dat een aantal van deze jongeren door het behalen van praktijkdiploma's een eigen bedrijfje wil beginnen. Ook daarmee hebben we mensen kunnen helpen door middel van een door ons gecreëerd fonds in Srebrenica. Dit fonds, dat bestaat uit giften van al onze donateurs uit de wijkgemeente. Jongeren kunnen, na een gedegen selectie, presentatie en goedkeuring van bedrijfsplannen, uit dit fonds maximaal € 2000,00 verkrijgen. Dat gebeurt op basis van 20% gift en 80% lening.

De eerste twee (Ramo en Lejla) die van dit fonds gebruik hebben gemaakt, betalen regelmatig al delen van hun geleende geld terug. Ramo, maker van bijenkasten, veehouder en landbewerker, heeft door onze steun de mogelijkheid om geld te verdienen voor de opvoeding van zijn kinderen en het opknappen van zijn huis. Lejla heeft via het fonds een groentekas gekregen. Afzetmogelijkheden van alle verbouwde groente en fruit zijn er voldoende.

Na ons bezoek afgelopen mei, hebben we besloten om nog 2 mensen te helpen.
Marizela is een verpleegkundige die een soort thuiszorgorganisatie gaat starten.
Er is veel behoefte bij ouderen voor zorg aan huis. En Damir, een zeer gemotiveerde meubelmaker. Marizela en Damir hebben eind augustus hun contract ondertekend en kunnen zodoende over het benodigde geld beschikken om hun bedrijfje te starten.
Het enthousiasme waarmee deze jonge mensen aan de slag gaan is fantastisch om te zien.

In oktober gaan we weer naar Srebrenica om te kijken hoe de voortgang is. Maar zonder uw financiële steun zou dit alles niet mogelijk zijn. Heel veel dank daar voor!

U kunt (blijven) helpen via een gift
op onze bankrekening NL84ABNA0625150856 t.n.v. Werkgroep Vlaardingen Srebrenica.

Voor informatie kunt u altijd bij mij terecht.
Telefonisch 010-4741668 of via hjstrik@gmail.com.

Hans Strik
terug