WELKOM WELKOM
De Protestantse Wijkgemeente Holy is een levende gemeente van mensen, die zich verbonden weet in haar geloof in de Heer. Voor de Wijkgemeente zijn de vieringen het hart van het gemeenschappelijk geloofsleven. Het grote verhaal van God en Israël, en alle mensen die daarmee in en door Jezus van Nazareth zijn verbonden vormen de bron en het geheim van het geloof. Met oog en hart voor elkaar en met een opdracht voor samenleving en wereld kunnen we als Wijkgemeente zinvol functioneren.
 
lees meer ยป
 
Kerkcentrum Holy Kerkcentrum Holy
 
Pinksteren 2021 - Anders, toch samen!

Pinksteren 2021 - Anders, toch samen!
Traditiegetrouw is de viering op Pinksteren een gezamenljke viering in de Grote Kerk met alle wijkgemeenten samen. Ook dit jaar is dat het geval, alleen zijn er nu geen bezoekers bij aanwezig, De viering wordt digitaal uitgezonden o.a. via het YouTubekanaal van de wijkgemeente Grote Kerk. Klik hier of ga naar de webpagina van de Grote Kerk: www.grotekerkvlaardingen.nl en klik op de button om de viering mee te beleven.

De Orde van Dienst kunt u hier downloaden.

Voorgangers: Ds. Hugo Habekotté en Mw. Annabell de Jong, kerkelijk werker.

De collecten zijn deze zondag voor Kerkinactie/Zending en de Protestantse Gemeente te Vlaardingen.
U kunt uw bijdrage overmaken op bankrekeningnummer NL68 RABO 0373 7394 43 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Vlaardingen, onder vermelding van 23 mei 2021. Uw bijdrage wordt gelijk verdeeld over beide doelen.
 
KERKCENTRUM WEER OPEN! KERKCENTRUM WEER OPEN!
We gaan weer open!
Afgelopen week heeft de kerkenraad besloten om het Kerkcentrum weer te openen vanaf 30 mei a.s! Vanaf die datum worden weer 30 personen toegelaten bij de vieringen. U kunt zich hier opgeven wanneer u een viering wilt bijwonen. Wanneer u zich opgeeft krijgt u nog een bevestiging of u daadwerkelijk de viering kan bijwonen. Opgeven kan tot de zaterdag 15:00 uur voorafgaand aan de zondag van de viering. Ook kunt u contact opnemen met Mw. Corrie van Dorp, tel. 010-4740266.
Vanaf 31 mei kunnen er ook weer kerkelijke activiteiten worden opgestart.
Ook de externe verhuringen zijn dan weer mogelijk. Hierin volgen we de aanwijzingen van de Rijksoverheid.
Wilt u een ruimte huren, stuur dan een e-mail naar: verhuurkch@pknvlaardingenholy.nl 

Houd deze website in de gaten voor het laatste nieuws.
 
Nieuwsbrief Missionair Werkers

Nieuwsbrief Missionair Werkers
De Missionair Werkers in de Protestantse Gemeente Vlaardingen geven een nieuwsbrief uit over hun werkzaamheden in de stad. Lees hier de eerste uitgave.
 
Holy Actueel Holy Actueel
(10/05/2021) OudPapierActie
Op zaterdag 5 juni staan wij weer voor u klaar om uw oud papier en karton in ontvangst te nemen. De containers staan, zoals gebruikelijk, op de stoep van het Kerkcentrum Holy waar u tussen 9:00 – 11:30 uur terecht kunt.
Daarna haalt Irado de containers op. Wij houden ons nog steeds aan de Corona maatregelen (ook al bent u gevaccineerd), zoals 1,5 meter afstand en een looproute om de containers heen (zie de pijlen).
Vóór de containers staan tafels geplaatst waarop u uw papier/karton kunt afgeven.
De papierprijs is enorm gestegen (€ 102,50/ton) en daarom kunnen wij véél kilo’s goed gebruiken om zo de goede doelen te blijven steunen via onze Wijkkas.
Opbrengst: april: 3.200 kg - € 328,00
Allen hartelijk dank voor uw bijdrage en graag tot ziens op zaterdag 5 juni,
namens de OPA’s: Harm, Henk, Jan en Ruud.

(26/04/2021) Bedankt!
Hartelijk bedankt voor de prachtige bos bloemen en de mooie kaart die ik van de gemeente op 17 april j.l. kreeg. Veel dank!
Henny v.d. Wetering

(26/04/2021) OudPapierActie
Op zaterdag 1 mei (dag v/d. arbeid) staan wij weer voor u klaar om uw oud papier en karton in ontvangst te nemen. De containers staan, zoals gebruikelijk, op de stoep van het Kerkcentrum Holy waar u tussen 9:00 – 11:30 uur terecht kunt. Daarna haalt Irado de containers op!!
Wij houden ons nog steeds aan de Covid-19 maatregelen (ook al bent u gevaccineerd), zoals 1,5 meter afstand en een looproute om de containers heen. (zie de pijlen). Vóór de containers staan tafels geplaatst waarop u uw papier/karton kunt afgeven.
Daar de papierprijs enorm is gestegen geven véél kilo’s een hogere opbrengst waardoor wij de goede doelen kunnen blijven steunen via onze Wijkkas.
Opbrengst: maart: 5.720 kg - € 500,50
Allen hartelijk dank voor uw bijdrage en graag tot ziens op zaterdag 1 mei,
namens de OPA’s:
Harm, Henk, Jan en Ruud

(01/04/2021) Bedankt!
Werd zeer verrast met de prachtige bloemen, als groet van de gemeente, op 28 maart jl.
Hartverwarmend! Veel dank.
Jet Zevenbergen

Kopij voor Holy Actueel? Stuur naar: holyactueel@pknvlaardingenholy.nl

Kopij voor Onderweg? Stuur naar: onderweg@pknvlaardingenholy.nl
 
Gebruiksplan Kerkcentrum Holy Gebruiksplan Kerkcentrum Holy
Voor het gebruik van de kerk tijdens vieringen en kerkelijke activiteiten heeft de kerkenraad een Gebruiksplan opgesteld. In dit plan staat aangegeven op welke manier en onder welke voorwaarden we dit weer kunnen doen. Voorop staat hierbij de bescherming van de meest kwetsbaren in onze gemeente en het proberen weer 'kerk te zijn' vanuit ons gebouw.

Het gebruiksplan voor de kerkdiensten kunt u hier inzien.
De bijlage voor de activiteiten en het verhuur van de ruimten kunt u hier inzien.

In dit plan kunt u o.a. lezen dat u zich moet opgeven om aanwezig te kunnen zijn bij de vieringen. De inschrijving hiervoor zal beschikbaar komen op deze website op 31 augustus. Verdere informatie en instructie volgt nog.