Activiteiten > Dienen > Wijkdiaconie Activiteiten > Dienen > Wijkdiaconie
Diakenen collecteren elke zondag, zorgen voor de viering van het Heilig Avondmaal en het Voorbedenboek. Maar er is meer! Een belangrijk deel van het diaconale werk gebeurt in stilte, op de achtergrond. Bijvoorbeeld in het meeleven bij ziekte en overlijden, in een bezoekje aan oudere gemeenteleden en in het thuis vieren van het Heilig Avondmaal met hen, die niet (meer) naar de kerk kunnen komen. Het blijkt dat steeds meer mensen een beroep doen op de Wijkdiaconie. Steeds meer ouderen komen alleen te staan waardoor de vraag om hulp, om een helpende hand toe te steken toeneemt. Ook het aantal mensen, dat financiële en maatschappelijke ondersteuning nodig heeft, stijgt.

Wijkgemeente Holy heeft een speciale band met Het Zonnehuis, De Meerpaal en Drieën-Huysen. Een aantal diakenen werkt nauw samen met de Geestelijke Verzorging van deze tehuizen. Zij hebben verder nauw contact met de bewoners. In De Meerpaal en in Het Zonnehuis wordt regelmatig het Heilig Avondmaal gevierd.

Activiteiten:
Op Witte Donderdag organiseert de Wijkdiaconie 's avonds in de kerk een eenvoudige maaltijd, die met de viering van het Heilig Avondmaal wordt afgesloten. In deze dienst wordt de Pesachschotel toegelicht. Zo wordt de relatie gelegd met de Joodse traditie.

In de maand januari gaan de diakenen op pad voor de inschrijvingen vakantieweken voor ouderen en het verblijf in het Roosevelthuis.

Met Pasen zorgt de Wijkdiaconie voor tulpen in de kerk. Kerkgangers kunnen op Paasmorgen een bosje tulpen meenemen voor iemand, die het moeilijk heeft of ziek is.

Elk jaar doet de Wijkdiaconie mee aan het versturen van kaarten als Paasgroet aan gedetineerden.

Onze Wijkgemeente is aangesloten bij “Kerken met stip”. Ex-gedetineerden worden geholpen een nieuw bestaan op te bouwen en een menswaardige plek in de samenleving te vinden.

Tenslotte
Diaconaal werk is ook een voortdurend kijken naar de ontwikkelingen in onze maatschappij. De Wijkdiaconie is nauw betrokken bij en discussieert mee over onderwerpen als eenzaamheid bij ouderen, Kerk in de Wijk, toenemende armoede in onze samenleving. Het is verheugend steeds weer te kunnen constateren dat onze Wijkgemeente zoveel diakenen heeft, die met passie en enthousiasme in onze Wijkgemeente actief zijn. 
terug