WELKOM WELKOM
De Protestantse Wijkgemeente Holy is een levende gemeente van mensen, die zich verbonden weet in haar geloof in de Heer. Voor de Wijkgemeente zijn de vieringen het hart van het gemeenschappelijk geloofsleven. Het grote verhaal van God en Israël, en alle mensen die daarmee in en door Jezus van Nazareth zijn verbonden vormen de bron en het geheim van het geloof. Met oog en hart voor elkaar en met een opdracht voor samenleving en wereld kunnen we als Wijkgemeente zinvol functioneren.
 
lees meer »
 
Kerkcentrum Holy Kerkcentrum Holy

 
 
Verbijstering om Oekraïne: "Heer, ontferm U"

Verbijstering om Oekraïne: "Heer, ontferm U"

De oorlog in Oekraïne is vannacht in alle hevigheid losgebarsten. De situatie verandert van minuut tot minuut. Ds. René de Reuver, scriba generale synode: "Met verbijstering kijken we naar de beelden uit Oekraïne. Wij kunnen niet anders dan dit bij God brengen: “Heer, wij roepen U om hulp. Ontferm U over de inwoners van Oekraïne, zie om naar iedereen die getroffen is door het vreselijke oorlogsgeweld."

 
Kerkdienst bekijken? Kerkdienst bekijken?
Komende vieringen
zondag 21 april 2024 - 10:00 uur - Kerkcentrum Holy
ds. Hugo Habekotté
De livestream kunt u hier bekijken.
De Orde van Dienst kunt u hier vinden.

zondag 28 april 2024 - 10:00 uur - Kerkcentrum Holy
Mw. Petra Njijboer
 
 
5 mei: Vrijheidsmaaltijd

5 mei: Vrijheidsmaaltijd
Zondag 5 mei 18.00 – 20.30 uur, inloop vanaf 17.30 uur, De Windwijzer, Schiedamseweg 95
Deelname is gratis

Met elkaar proosten op de vrijheid, samen eten, in gesprek gaan over vrijheid en onze ervaringen delen.
Dat is de bedoeling van de vrijheidsmaaltijden die overal in Nederland worden georganiseerd.
Voorafgaand aan en tijdens de maaltijd zijn er enkele interviews met kinderen van ouders die in de oorlog in een kamp of in het verzet hebben gezeten over hoe dit hun levens heeft beïnvloed. Ook spreken we met vluchtelingen over hun ervaringen en de invloed op hun kinderen.
Tijdens de maaltijd gaan we met elkaar in gesprek over het thema: “Vrijheid vertelt”. Ook is er muziek.
In Vlaardingen wordt de maaltijd georganiseerd door Platform Ander Vlaardingen, De Windwijzer en de St. Nationale Gedenkdagen.
We nodigen Vlaardingers van alle windstreken uit om mee te doen! Aanmelden vóór 26 april, dan kunnen we ons goed voorbereiden.
Geef je op bij: nellekevdl46@kpnmail.nl
 
 
Holy Nieuws is weer uit!

Holy Nieuws is weer uit!
Als alles goed is gegaan, heeft u Holy Nieuws weer in uw brievenbus ontvangen.
Ook hier kunt u het blad inzien, evenals de voorgaande edities.
 
Jaarbeeld 2023 van de Protestantse Gemeente te Vlaardingen

Jaarbeeld 2023 van de Protestantse Gemeente te Vlaardingen
In het "Jaarbeeld 2023" willen de Vlaardingse predikanten en kerkelijk werkers iets laten zien van hun werk van het afgelopen jaar. Over de erediensten, het pastoraat, het zoeken naar vormen om jongeren te bereiken, over onze zorg voor de minderbedeelde medeburger, en over het nadenken en invullen van onze toekomst.
> Open hier het "Jaarbeeld 2023"
 
 
Expositie Schilderijen van Wim van Klink Expositie Schilderijen van Wim van Klink
Van 23 april tot 10 juni: Schilderijen van Wim van Klink in Kerkcentrum Holy.
Klik hier voor meer informatie.
 
 
Wekelijkse koffiemiddag

Wekelijkse koffiemiddag
Iedere vrijdagmiddag is er in het Kerkcentrum Holy tijd voor koffie of thee!
En natuurlijk iets lekkers erbij.
U bent van harte welkom om elkaar hier te ontmoeten!
En neem ook je buurman of buurvrouw of een andere bekende eens mee. Het is altijd gezellig!
Vrijdagmiddag vanaf 14:00 uur.

Tot dan, namens alle koffie/theeschenkers
Leni van den Berg
 
Vrijwilligers gezocht!

Vrijwilligers gezocht!
Kijk op onze vacature site en geef je op!
Nog niet alle vacatures zijn hier gemeld, maar wordt binnenkort aangevuld.
Klik hier om de vacatures te zien.
 
Vertrouwenspersoon PGV

Vertrouwenspersoon PGV
Veilige kerk
Als kerkelijke gemeente vormen wij met elkaar een geloofsgemeenschap. Binnen die gemeenschap moet ieder zich veilig kunnen voelen. Dit betekent dat je niet geconfronteerd behoort te worden met ongewenst gedrag van kerkelijk medewerkers, zowel professionals als vrijwilligers. Misbruik in welke vorm dan ook komt in de gehele maatschappij voor en daar zijn wij als kerk niet immuun voor. Het is dan ook belangrijk dat wij ons als gemeenschap bewust zijn dat dit voorkomt en dat er gemeenteleden zijn die hiermee te maken kunnen hebben.

Lees meer