WELKOM WELKOM
De Protestantse Wijkgemeente Holy is een levende gemeente van mensen, die zich verbonden weet in haar geloof in de Heer. Voor de Wijkgemeente zijn de vieringen het hart van het gemeenschappelijk geloofsleven. Het grote verhaal van God en Israël, en alle mensen die daarmee in en door Jezus van Nazareth zijn verbonden vormen de bron en het geheim van het geloof. Met oog en hart voor elkaar en met een opdracht voor samenleving en wereld kunnen we als Wijkgemeente zinvol functioneren.
 
lees meer »
 
Kerkcentrum Holy Kerkcentrum Holy
 
Kerkdiensten tijdelijk niet toegankelijk voor gemeenteleden Kerkdiensten tijdelijk niet toegankelijk voor gemeenteleden
Gezien de aangescherpte maatrgelen ter voorkoming van de verspreiding van het coronavirus, zijn de kerkdiensten vanaf 18 december tijdelijk NIET toegankelijk voor gemeentelden. De vieringen vinden wel plaats, maar zijn alleen te volgen via de livestream op ons YouTubekanaal PWH Vlaardingen.

Wij betreuren dat juist nu in deze periode de kerk niet toegankelijk kan zijn, maar we willen solidair zijn met de samenleving en ook onze bijdrage leveren aan de bescherming van elkaar.

Deze maatregel duurt tenminste tot 14 januari 2022.


 
 
Start Actie Kerkbalans 2022: ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’

Start Actie Kerkbalans 2022: ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’
De jaarlijkse actieperiode van de Actie Kerkbalans is gisteren zaterdag 15 januari om 11.00 uur van start gegaan met het luiden van onze kerkklok. U weet dat de Actie Kerkbalans de grootste fondsenwerfactie van ons land is. Door het hele land vragen de protestantse kerken aan hun leden om een financiële bijdrage toe te zeggen en over te maken.

Deze week ontvangt ook u de brief van de Kerkbalans. Doet u ook weer mee?

Naast uw donatie kunt u de actie ook ondersteunen door er in uw (digitale) omgeving aandacht voor te vragen. Bijvoorbeeld door Kerkbalansberichten te delen via Facebook, Instagram of Twitter. Zo laat u weten dat u het werk van uw onze Protestantse Gemeente te Vlaardingen van belang vindt en dat uw kerk een financiële bijdrage meer dan waard is. De kerk kan alleen bestaan dankzij de financiële steun van haar leden. Doe mee aan de Actie
Kerkbalans en vul het toezeggingsformulier ruimhartig in.

In de week van 24 januari 2022 komt een vrijwilliger het formulier bij u ophalen. U kunt uw bijdrage ook digitaal toezeggen. Kijk voor meer informatie op https://kerkbalans.pknvlaardingen.nl/bijdragen/.

Langs deze weg willen we u alvast hartelijk bedanken voor uw bijdrage!
 
Kerkdienst bekijken? Kerkdienst bekijken?
Via deze link kunt u de kerkdiensten live bijwonen of later bekijken:
YouTube kanaal pwhvlaardingen

Zondag 23 januari 2022, 10:00 uur: Ds. Hugo Habekotté
Klik hier voor de Orde van Dienst.
Uw gaven zijn bestemd voor:
1. Diaconie
2. Missionair werk

U kunt uw bijdragen overmaken op bankrekeningnummer NL68 RABO 0373 7394 43 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Vlaardingen, onder vermelding van 23 januari 2022. De opbrengst wordt over beide doelen verdeeld.
 
Nieuwjaarswens

Nieuwjaarswens
Lieve mensen,
Bovenstaande foto is genomen vanaf de Domtoren in Utrecht. Door de wijzerplaat van het uurwerk wordt de stad zichtbaar. Op de voorgrond is alles scherp. Dichter naar de horizon vervagen de contouren en lijkt het landschap in de mist te verdwijnen. De foto symboliseert voor ons verwachting. Zijn de bomen nu nog kaal, we hopen dat ze weer zullen groenen. Zijn de dagen nu nog guur en grijs, we verlangen weer naar de krachtige stralen van de zon. Vandaag tikt de tijd langzaam richting het nieuwe jaar waarin deze wensen wel zullen uitkomen. Maar wat zal 2022 ons verder brengen? Het afgelopen jaar heeft ons opnieuw geleerd om onze doelen niet al te hoog te stellen en aan verwachtingen wagen we ons niet. In psalm 90, de oudejaarspsalm staat: Vervul ons in de morgen met uw liefde, laat ons van blijdschap juichen, al onze dagen. Dit gebed van de psalmist geven wij graag door. Wij mogen geloven dat zoals steeds ook in 2022 de dagen van de vroege morgen tot de late avond van Gods liefde vervuld zullen zijn.
Wij wensen u en jullie een gezegend en een voorspoedig 2022.
Familie Habekotté
 
Holy Actueel Holy Actueel
Oud Papier Actie
Ook in het nieuwe jaar staan wij natuurlijk weer met de containers op de stoep van het Kerkcentrum Holy en deze keer op zaterdag 8 januari.
Daar kunt u tussen 9:00 – 11:30 uur terecht om uw oud papier (zonder plastic) en karton (gescheiden) bij ons in te leveren.
We houden nog steeds 1,5 mtr. afstand en vóór de containers staan er tafels, zodat u uw papier/karton veilig en makkelijk kunt  afgeven.
Daar de papierprijs nog steeds zeer hoog is, kunnen wij véél kilo’s goed gebruiken om onze goede doelen te blijven steunen via de Wijkkas.
Allen hartelijk dank voor uw bijdrage namens de OPA’s: Harm, Henk, Jan en Ruud.
Tot ziens op zaterdag 8 januari.


Kopij voor Holy Actueel? Stuur naar: holyactueel@pknvlaardingenholy.nl

Kopij voor Onderweg? Stuur naar: onderweg@pknvlaardingenholy.nl
 
Expositie Tini Nobel, Coby van der Vlies en Gerry van der Heijden

Expositie Tini Nobel, Coby van der Vlies en Gerry van der Heijden
Van 13 december tot 24 januari 2022 exposeren Tini Nobel, Coby van der Vlies en Gerry van der Heijden in het Kerkcentrum Holy
Lees hier meer over deze expositie.

 
 
Gebruiksplan Kerkcentrum Holy Gebruiksplan Kerkcentrum Holy
Voor het gebruik van de kerk tijdens vieringen en kerkelijke activiteiten heeft de kerkenraad een Gebruiksplan opgesteld. In dit plan staat aangegeven op welke manier en onder welke voorwaarden we dit weer kunnen doen. Voorop staat hierbij de bescherming van de meest kwetsbaren in onze gemeente en het proberen weer 'kerk te zijn' vanuit ons gebouw.

Het gebruiksplan voor de kerkdiensten kunt u hier inzien.
De bijlage voor de activiteiten en het verhuur van de ruimten kunt u hier inzien.

In dit plan kunt u lezen dat u zich moet opgeven om aanwezig te kunnen zijn bij de vieringen.
Dat is op dit moment niet meer noodzakelijk.