WELKOM WELKOM
De Protestantse Wijkgemeente Holy is een levende gemeente van mensen, die zich verbonden weet in haar geloof in de Heer. Voor de Wijkgemeente zijn de vieringen het hart van het gemeenschappelijk geloofsleven. Het grote verhaal van God en Israël, en alle mensen die daarmee in en door Jezus van Nazareth zijn verbonden vormen de bron en het geheim van het geloof. Met oog en hart voor elkaar en met een opdracht voor samenleving en wereld kunnen we als Wijkgemeente zinvol functioneren.
 
lees meer »
 
Kerkcentrum Holy Kerkcentrum Holy
 
Gezamenlijke viering 12 juli vanuit Rehobothkerk Gezamenlijke viering 12 juli vanuit Rehobothkerk
De gezamenljke viering van 12 juli is opgenomen in de Rehobothkerk.

Voorganger in deze viering is Ds. Nico Paap. De liederen worden gezongen door Bert van der Meer en Jan Blankers. Hans Treurniet is de organist. De videoregistratie is wederom verzorgd door Bram van der Borden.

De video-opname van de viering vindt u hier
De Orde van Dienst kunt u hier downloaden
De geluidsopname in MP3 vindt u hier

De collectes van vandaag zijn bestemd voor 1. Diaconie en 2. Protestantse Gemeente Vlaardingen.
U kunt hiervoor een bijdrage storten op bankrekening nummer (IBAN) NL68 RABO 0373 7394 43 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Vlaardingen), onder vermelding van de datum van deze dag. De opbrengst zal over beide doelen gelijk worden verdeeld.


De eerdere opnamen vindt u hier.
 
Maak kennis met onze nieuwe wijkpredikant: Ds. Hugo Habekotté

Maak kennis met onze nieuwe wijkpredikant: Ds. Hugo Habekotté
Om kennis te maken met onze nieuwe wijkpredikant, heeft er een interview plaatsgevonden waarvoor u vragen kon aanleveren. Dit interview is opgenomen en kunt u hier bekijken.
 
TOT EN MET 31 AUGUSTUS GEEN KERKDIENSTEN IN KERKCENTRUM TOT EN MET 31 AUGUSTUS GEEN KERKDIENSTEN IN KERKCENTRUM
Gezien de maatregelen vanuit de overheid om de verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan en het advies van de landelijke Protestantse Kerk, heeft de kerkenraad besloten tot en met 31 augustus geen kerkdiensten te houden in het Kerkcentrum Holy. We zetten de gezamenlijke video-vieringen met wijkgemeente Centrum-West door.

Momenteel wordt er gewerkt aan een gebruiksplan voor de activiteiten in het Kerkcentrum. Tevens wordt al een protocol opgesteld voor de vieringen vanaf 1 september. Hier hoort u later meer over.

De verhuringen worden weer langzaam opgestart. Samen met de gebruikers kijken we naar de mogelijkheden die de voorschriften ons bieden en worden per gebruiker vastgelegd hoe we gaan werken.

Tevens wordt bekeken of de kerk één of twee dagdelen per week open kan voor het aansteken van een kaarsje en/of een gesprekje met één van onze vrijwilligers.

De kerkenraad tracht om zo goed als mogelijk met iedereen contact te houden.
 
 
KERKCENTRUM HOLY TIJDENS CORONA-CRISIS KERKCENTRUM HOLY TIJDENS CORONA-CRISIS
Beste gemeenteleden,
Door de ontstane ontwikkelingen omtrent het Corona-virus is het Kerkcentrum Holy uit veiligheidsoverwegingen voorlopig t/m 1 juni gesloten. Wat betekent dit voor u:
 
KERKDIENSTEN:
Omdat er geen zondagse vieringen worden gehouden en ook geen vieringen in de Stille week en op Pasen zal er de komende periode een overweging vanuit Kerkcentrum Holy te zien zijn op deze website. Vanaf Pasen zal deze opname om-en-om in Kerkcentrum Holy en Rehobothkerk worden gedaan.

ACTIVITEITEN:
Alle geplande bijeenkomsten, vergaderingen inclusief het koffiedrinken op vrijdagmorgen komen te vervallen. De voedselbank zal wel plaats vinden. Volgt u daarbij de aanwijzingen van de vrijwlligers op.
 
UITVAARTEN:
Kunnen plaatsvinden vanuit het kerkcentrum, waarbij de regels van de uitvaartbranche worden gevolgd: maximaal 30 personen; de naaste familie.
 
PASTORAAT:
Kerkelijk werker Petra Nijboer, pastoraal assistenten Loes Hössen en Rinske Schlebaum, evenals ds. Hans Mast (bijstand in het pastoraat) zullen het meeste pastoraat telefonisch doen. Kwetsbaren, ouderen en mensen in verpleeghuizen zullen zij niet bezoeken, alleen in uiterste noodzaak. U mag ze zelf ook altijd bellen of mailen. U vindt hun gegevens in Onderweg en op de website of in Holy-nieuws.
Onze contactpersonen vragen we -  waar dat kan - contact te houden per telefoon met de gemeenteleden die onder hun hoede vallen.

Wij hopen en vertrouwen erop dat u begrip heeft voor de ontstane situatie.
Wij zijn en blijven een gemeente. Laten we elkaar wat extra in de gaten houden, Omzien naar elkaar kan op vele manieren: door elkaar te bellen, het sturen van een kaartje, een brief of een mail, of via app of andere sociale media of elkaar helpen, waar mogelijk is met bv. boodschappen doen of andere vorm van hulpverlening.
Dat we elkaar dragen en steunen in onze gebeden.

Namens de wijkkerkenraad,
André Betsema, scriba

Contactadressen:
diaconie:
Wil Baris,tel.010-4744811 w.baris43@gmail.com
pastoraat:
Bram v.d. Borden tel. 010-4742691 avanderborden@live.nl
 
 
Verslag gemeentemiddag- & avond Krijtstrepen Verslag gemeentemiddag- & avond Krijtstrepen
Hier vind u het verslag van de gemeentemiddag & -avond over het rapport 'Krijstrepen', opgesteld door Jack de Koster, gemeenteadviseur.

Hier vind u de reactie van de wijkgemeente naar de AK betreffende ditzelfde rapport.

Het rapport 'Krijtstrepen' kunt u hier lezen.