WELKOM WELKOM
De Protestantse Wijkgemeente Holy is een levende gemeente van mensen, die zich verbonden weet in haar geloof in de Heer. Voor de Wijkgemeente zijn de vieringen het hart van het gemeenschappelijk geloofsleven. Het grote verhaal van God en Israël, en alle mensen die daarmee in en door Jezus van Nazareth zijn verbonden vormen de bron en het geheim van het geloof. Met oog en hart voor elkaar en met een opdracht voor samenleving en wereld kunnen we als Wijkgemeente zinvol functioneren.
 
lees meer »
 
Kerkcentrum Holy Kerkcentrum Holy
 
Coronamaatregelen: Kerk weer open zonder reservering!

Coronamaatregelen: Kerk weer open zonder reservering!
Met ingang van de viering van 3 oktober a.s. is het niet meer noodzakelijk om vooraf te reserveren! U kunt dus weer 'gewoon', zonder afspraak, naar de kerk komen. Ook is het niet meer nodig om 1,5 meter afstand te houden.

Mocht u dat om gezondheidsredenen of andere reden tóch willen doen, dan is het middenvak daarop ingericht: de stoelen staan daar nog op afstand van elkaar.

Ook blijven we de vieringen uitzenden via het YouTubekanaal.
 
'Samen vieren': een nieuwe activiteit voor 80-85 jarigen

'Samen vieren': een nieuwe activiteit voor 80-85 jarigen
Op maandag 4 oktober was de eerste editie van "Samen vieren". Op die middag vierden we de verjaardagen van mensen die in de afgelopen maanden tussen de 80 en 85 jaar waren geworden. Hoe? Met koffie/thee en gebak, met een versierde hal en met het delen van allerlei verhalen die te maken hadden met het thema van deze dag: dierendag.

Klik hier voor enkele foto's van deze gezellige middag.

Bent of wordt u ook 80, 81,82, 83, 84 óf 85? Dan krijgt u vanzelf een uitnodiging voor één van de volgende verjaarpartijtjes!
 
Kerkdienst bekijken? Kerkdienst bekijken?
Via deze link kunt u de kerkdiensten live bijwonen of later bekijken:
YouTube kanaal pwhvlaardingen

Zondag 17 oktober 2021, 10:00 uur: Ds. Leendert Smit (GV Het Zonnehuis)

Klik hier voor de Orde van Dienst.

Uw gaven zijn bestemd voor:
1. Diaconie
2. Protestantse Gemeente te Vlaardingen

U kunt uw bijdrage overmaken op bankrekeningnummer NL68 RABO 0373 7394 43 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Vlaardingen, onder vermelding van 17 oktober 2021. Uw bijdrage wordt gelijk verdeeld over beide doelen.
 
Holy Actueel Holy Actueel
(21/09/2021) Oud Papier Aktie
Op zaterdag 2 oktober staan de containers weer op de stoep van het Kerkcentrum Holy. Hier kunt u tussen 9:00 – 11:30 uur terecht om uw oud papier (zonder plastic) en karton (gescheiden) bij ons in te leveren. Daarna haalt Irado de containers op!! Vóór de containers blijven er tafels staan, ook al is de 1,5 meterregel komen te vervallen, zodat u uw papier/karton makkelijk kunt afgeven.
Daar de papierprijs nog steeds hoog is (€ 102,50/ton) kunnen wij véél kilo’s goed gebruiken om onze goede doelen te blijven steunen via de Wijkkas.
Opbrengst: augustus: 3.600 kg - € 369,00
Allen hartelijk dank voor uw bijdrage en graag tot ziens op zaterdag 2 oktober,
namens de OPA’s: Harm, Henk, Jan en Ruud.

Kopij voor Holy Actueel? Stuur naar: holyactueel@pknvlaardingenholy.nl

Kopij voor Onderweg? Stuur naar: onderweg@pknvlaardingenholy.nl
 
Vespers in de Grote Kerk

Vespers in de Grote Kerk
Vespers in de Grote Kerk
(iedere derde zondag van de maand)

 
Zondagmiddag 17 oktober 2021 om 17.00 uur
Grote Kerk Vlaardingen
Gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus (Lucas 16:19-31)
Voorganger: mw.ds. Erica Dibbets - Schipluiden
 

De Vesper-werkgroep nodigt u graag uit om weer eens een Vesperdienst te bezoeken.
Deze diensten worden gehouden in een monumentaal en sfeervol kerkgebouw, met muziek van Vespercantorij, organist en gemeentezang in een prachtige akoestiek.
Voor u en jou even een moment van rust en bezinning op het leven van alledag.

 

lees meer »
 
Expositie Mandala's: cirkels vol kleuren en vormen

Expositie Mandala's: cirkels vol kleuren en vormen
Van 13 september tot 25 oktober exposeren Marguerite Putto – Dane en Corry Reimerink in het Kerkcentrum Holy. Lees hier meer over deze expositie.
 
Gebruiksplan Kerkcentrum Holy Gebruiksplan Kerkcentrum Holy
Voor het gebruik van de kerk tijdens vieringen en kerkelijke activiteiten heeft de kerkenraad een Gebruiksplan opgesteld. In dit plan staat aangegeven op welke manier en onder welke voorwaarden we dit weer kunnen doen. Voorop staat hierbij de bescherming van de meest kwetsbaren in onze gemeente en het proberen weer 'kerk te zijn' vanuit ons gebouw.

Het gebruiksplan voor de kerkdiensten kunt u hier inzien.
De bijlage voor de activiteiten en het verhuur van de ruimten kunt u hier inzien.

In dit plan kunt u o.a. lezen dat u zich moet opgeven om aanwezig te kunnen zijn bij de vieringen. De inschrijving hiervoor zal beschikbaar komen op deze website op 31 augustus. Verdere informatie en instructie volgt nog.