WELKOM WELKOM
De Protestantse Wijkgemeente Holy is een levende gemeente van mensen, die zich verbonden weet in haar geloof in de Heer. Voor de Wijkgemeente zijn de vieringen het hart van het gemeenschappelijk geloofsleven. Het grote verhaal van God en Israël, en alle mensen die daarmee in en door Jezus van Nazareth zijn verbonden vormen de bron en het geheim van het geloof. Met oog en hart voor elkaar en met een opdracht voor samenleving en wereld kunnen we als Wijkgemeente zinvol functioneren.
 
lees meer »
 
Kerkcentrum Holy Kerkcentrum Holy
 
Kerkdienst bekijken? Kerkdienst bekijken?
Via deze link kunt u de kerkdiensten live bijwonen of later bekijken:
YouTube kanaal pwhvlaardingen

Komende viering
zondag 29 januari - 10:00 uur - Kerkcentrum Holy
Ds. Hugo Habekotté - Dichter bij God
Klik hier voor de Orde van Dienst
 
Verbijstering om Oekraïne: "Heer, ontferm U"

Verbijstering om Oekraïne: "Heer, ontferm U"

De oorlog in Oekraïne is vannacht in alle hevigheid losgebarsten. De situatie verandert van minuut tot minuut. Ds. René de Reuver, scriba generale synode: "Met verbijstering kijken we naar de beelden uit Oekraïne. Wij kunnen niet anders dan dit bij God brengen: “Heer, wij roepen U om hulp. Ontferm U over de inwoners van Oekraïne, zie om naar iedereen die getroffen is door het vreselijke oorlogsgeweld."

 
Actie Kerkbalans 2023 is begonnen!

Actie Kerkbalans 2023 is begonnen!
Op tal van plekken in Nederland werd de Actie afgelopen weekend ingeluid en uitgerold met kerkklokken en rode lopers. Wat fijn dat ook u zich weer inzet!
Ook in Vlaardingen gaan wij met elkaar voor een mooi resultaat, zodat de kerk van waarde kan blijven voor huidige en toekomstige generaties. 
Met de digitale actie in december 2022 hebben wij een begin gemaakt, waardoor er minder adressen bezocht hoeven te worden. De afgelopen week is de actie op papier bij u aangeboden of heeft u ontvangen door de brievenbus.
De komende week komt de vrijwilliger voor de Actie Kerkbalans bij u aan de deur om de antwoordenveloppe bij u op te halen. Is het niet gelukt iets af te spreken, dan kunt u de antwoordenveloppe op de bus doen. Er hoeft geen postzegel geplakt te worden, de porto betalen wij voor u. Alvast dank voor uw medewerking!
We zijn heel blij met alle energie die de vrijwilligers steken in de Actie Kerkbalans en wij wensen u graag veel succes deze actieperiode. Ook alle andere vrijwilligers die dit jaar helpen om te bouwen aan een actieve gemeente, zijn onmisbaar voor het kerk-zijn! Hartelijk dank voor uw inzet!
Met vriendelijke groet,
Het College van Kerkrentmeesters en de commissie Geldwerving
 
 
Holy Nieuws is weer uit!

Holy Nieuws is weer uit!
Als alles goed is gegaan, heeft u Holy Nieuws weer in uw brievenbus ontvangen.
Ook hier kunt u het blad inzien, evenals de voorgaande edities.
 
Holy Actueel Holy Actueel
Oproep medewerker(s) OPA
Eén van onze vaste medewerkers moet om gezondheidsredenen stoppen met het helpen bij de containers. Nu zijn wij opzoek naar iemand die 1 x per maand, op de 1e zaterdag van de maand, 3 uurtjes wil helpen bij één van de containers (van 9-12 uur). Voor koffie en koek wordt gezorgd.
Tevens willen wij een ophaalservice dienst gaan opzetten en daar hebben wij 1 iemand voor nodig met een auto, die bij een paar adressen in de wijk het oud papier ophaalt.

Wie o wie komt ons leuke team versterken? Gezellig sporten, zonder kosten!!

U kunt zich aanmelden bij een van de OPA’s. Alvast bedankt voor uw steun.
Namens de OPA’s Harm, Henk, Jan en Ruud.
 
Kopij voor Holy Actueel? Stuur naar: holyactueel@pknvlaardingenholy.nl
Kopij voor Onderweg? Stuur naar: onderweg@pknvlaardingenholy.nl
 
Een nieuwe manier van communiceren met de gemeente Een nieuwe manier van communiceren met de gemeente
“Door het teruglopen van het aantal vrijwilligers, die onder meer zorgen voor het bezorgen van het wijkblad ’Holy Nieuws’, ontstaat de behoefte om op een andere manier effectief met elkaar te kunnen communiceren”.

“Nu ook de papieren Orde van Dienst er niet meer is en alles via de beeldschermen in de kerk wordt vertoond, is er geen ruimte meer om actueel nieuws te delen”. De enige ruimte die nu beschikbaar is, is de website. Dit is echter een passieve manier om nieuws te delen, je bent alleen op de hoogte als je zelf iets opzoekt.

Zomaar twee zaken waar we als kerkenraad mee te maken hebben en waarvoor we een oplossing willen vinden. Nu bijna iedereen de beschikking heeft over een computer, laptop of tablet, zouden we graag een bestand willen aanleggen met de e-mailadressen van de gemeenteleden, om via die weg bijv. wekelijks een nieuwsbrief (Holy Actueel) te verspreiden of de link naar de nieuwe editie van Holy Nieuws te delen.

Natuurlijk gaan we er voor zorgen dat u, wanneer u geen computer heeft, of toch liever een papieren versie leest, een papieren versie bezorgd krijgt. We sluiten niemand uit!

Het duurt even om zo’n bestand op te bouwen, maar we moeten ergens beginnen.
Daarom vragen wij u om uw e-mailadres aan ons door te geven. Dat kan op verschillende manieren:

1. Vul het strookje in van het inlegvel bij Holy Nieuws en doe dat in de daarvoor bestemde doos die in de hal van de kerk staat;
2. Klik op deze link en vul de gevraagde gegevens in;
3. Stuur een e-mailtje naar scriba@pknvlaardingenholy.nl en zet in het onderwerp: registreren e-mailadres.

Zodra wij de adressen hebben verzameld en één en ander hebben getest, zullen we beginnen met het gebruik van deze nieuwe manier van communiceren.

Vanwege de privacywetgeving geven wij aan dat uw e-mailadres alleen wordt gebruikt voor communicatiedoeleinden. U kunt te allen tijde uw gegevens laten verwijderen. Mensen die zich via de website registreren kunnen dat zelf doen.
 
 
Vertrouwenspersoon PGV

Vertrouwenspersoon PGV
Veilige kerk
Als kerkelijke gemeente vormen wij met elkaar een geloofsgemeenschap. Binnen die gemeenschap moet ieder zich veilig kunnen voelen. Dit betekent dat je niet geconfronteerd behoort te worden met ongewenst gedrag van kerkelijk medewerkers, zowel professionals als vrijwilligers. Misbruik in welke vorm dan ook komt in de gehele maatschappij voor en daar zijn wij als kerk niet immuun voor. Het is dan ook belangrijk dat wij ons als gemeenschap bewust zijn dat dit voorkomt en dat er gemeenteleden zijn die hiermee te maken kunnen hebben.

Lees meer
 
Wekelijkse koffiemiddag

Wekelijkse koffiemiddag
Iedere vrijdagmiddag is er in het Kerkcentrum Holy tijd voor koffie of thee!
En natuurlijk iets lekkers erbij.
U bent van harte welkom om elkaar hier te ontmoeten!
En neem ook je buurman of buurvrouw of een andere bekende eens mee. Het is altijd gezellig!
Vrijdagmiddag vanaf 14:00 uur.

Tot dan, namens alle koffie/theeschenkers
Leni van den Berg