Kerkgebouw Kerkgebouw
Kerkcentrum Holy
Reigerlaan 47a
3136 JJ Vlaardingen
Tel. 010-4745644


Koster
te bereiken via: kosters@pknvlaardingenholy.nl

Verhuur zalen
informatie via: verhuurkch@pknvlaardingenholy.nl


Ambtsdragers
Predikant: Ds. Hugo Habekotté
Gustav Stresemannring 1
3137 DK  Vlaardingen
Tel. 06-57573037
Email: predikant@pknvlaardingenholy.nl
 
 
Kerkelijk werker: 
Mw. Petra Nijboer
Lepelaarsingel 456
3136 PM Vlaardingen
Tel.: 010-249 98 72
Email: petra@pknvlaardingenholy.nl
 
Kerkenraad: 
Scriba:
Dhr. A.D. Betsema
Sparrendreef 5
3137 CX Vlaardingen
Email: scriba@pknvlaardingenholy.nl
 
Pastoraal team  
Predikant Ds. Hugo Habekotté
   
Kerkelijk werker Mw. Petra Nijboer
   
Pastoraal assistent: Loes Hössen
Tel.:  06-49772580
e-mail: loes.hossen@gmail.com
   
Redactie website  
André Betsema
Hanny Vogel
Kopij en opmerkingen: redactiewebsite@pknvlaardingenholy.nl
   


Openbaar vervoer
RET-bus 56 & 156, halte Holiërhoek

Kaart


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
terug