Activiteiten > Dienen > Amnesty International Activiteiten > Dienen > Amnesty International
Amnesty International strijdt al tientallen jaren voor de handhaving van de mensenrechten overal ter wereld. In het begin van haar bestaan richtte zij zich vooral op de behandeling van politieke gevangen, nu zijn de thema’s waar Amnesty zich mee bezig houdt uitgebreid. Amnesty houdt zich bezig met het streven naar afschaffing van de doodstraf, allerlei mensenrechtenschendingen, zoals die van de vrijheid van meningsuiting en de behandeling van vluchtelingen. Amnesty verricht onderzoek naar de situatie van mensen en groeperingen wiens rechten geschonden worden. Naar aanleiding daarvan doet zij een beroep op de leden die aangsloten zijn en op degenen die Amnesty een warm hart toedragen om regeringen en overheidsinstellingen aan te spreken op deze schendingen.

Schrijfgroep
In de wijkgemeente Vlaardingen Holy is daarom al vele jaren een schrijfgroep actief die een keer per maand in de kerk aanwezig is. Via Amnesty Nederland worden voorstellen gedaan over de personen of groepen die aandacht nodig hebben en hieruit maakt de schrijfgroep een keuze. Er worden twee brieven geschreven en gekopieerd die door de gemeenteleden  na de kerkdienst op zondag getekend kunnen worden. Daarnaast probeert de schrijfgroep de mensenrechten ook op andere manieren onder de aandacht te brengen en te houden, bijvoorbeeld door oproepen te doen op de dag voor de mensenrechten.
terug