Kerkterras 2024

Kerkterras 2024
Op zondag 25 augustus is er om 10.00 uur op het terrein van het Zomerterras in het Oranjepark
weer het jaarlijkse KERKTERRAS, de oecumenische kerkdienst van de verzamelde kerken in Vlaardingen.
Dit wordt alweer de zevende uitgave. Vorig jaar wisten rond de 1000 mensen de weg naar dit geweldige evenement te vinden.

Deze openluchtkerkdienst wordt vorm gegeven door de Protestantse Gemeente te Vlaardingen, deelgemeenschap Willibrord te Vlaardingen van de Goede Herderparochie (Pax Christikerk en H. Lucaskerk) van de Rooms-Katholieke kerk, de Volle Evangelie Gemeente Vlaardingen, Kerk van de Nazarener Vlaardingen, Remonstranten te Vlaardingen en het Leger des Heils Vlaardingen.

Thema van de viering:  ‘Vrede moet je doen’.

Aan de dienst werken mee: ‘Impuls’ van de Pax Christikerk o.l.v. Dick Nels en de Vlaardingen Band van het Leger des Heils Vlaardingen o.l.v. Wim Naujoks. En bovenal is het de bedoeling iedereen die dat kan van harte meezingt.

De collecte is bestemd voor Stichting Spoetnik. Spoetnik is al ruim dertig jaar actief met het bieden van hulp in Oekraïne en heeft veel draagvlak in de Vlaardingse samenleving.

Er is geen crèche, maar er is alle ruimte voor de allerkleinsten om in de nabijheid van de ouders op een meegebracht kleed te spelen.

Er zijn veel vrijwilligers nodig!
Denk aan het klaarzetten en opruimen van stoelen, schenken van koffie en thee, ontvangst bij de ingang, etc. Meld je aan bij de contactpersoon van je eigen kerk of geef je op via Kerkterras@gmail.com.

Bij slecht weer is de Kerk van de Nazarener  (Zwanensingel 1, 3136 GZ) de schuilkerk.

Zondag 25 augustus 10.00 uur
Oranjepark (ingang Julianasingel)
Facebook: KerkterrasVld

Van harte uitgenodigd!
 
terug