Over ons > Beleidsplan PWG Holy Over ons > Beleidsplan PWG Holy
In december 2006 is onze Wijkgemeente Holy van start gegaan. Vanuit verschillende vertrekpunten zijn we op weg gegaan. Velen hebben in de afgelopen periode een bijdrage geleverd aan de op- en uitbouw van onze Wijkgemeente. Er is ontzettend veel werk verzet. Het is goed om te zien dat de Wijkgemeente steeds meer als een eenheid functioneert.

De Kerkorde schrijft voor dat Wijkgemeenten steeds voor 4 jaar een beleidsplan moeten opstellen. Wij voldoen graag aan deze verplichting, mede omdat nu ook het moment is gekomen om als gemeente over de toekomst na te denken en een antwoord te geven op een aantal fundamentele vragen, zoals:
  • Hoe zijn wij nu kerk?
  • Hoe willen wij kerk in 2015 zijn?
  • Hoe zichtbaar zijn wij als kerk in de wijk?
  • Durven wij te vernieuwen en welke keuzes gaan wij dan als Wijkgemeente maken?
Hiernaast treft u de links aan naar het volledige beleidsplan en een samenvatting.

UPDATE
In 2016 hebben we teruggekeken wat er allemaal van het beleidsplan was gerealiseerd. Er is veel gedaan, maar er moest ook nog veel gebeuren. Daarom is een inventarisatie gemaakt van de zaken die nog (verder) moesten worden uitgevoerd. Hier zijn we in 2016 en 2017 mee verder gegaan.
 
Notitie Jack de Koster - Gemeenteadviseur Notitie Jack de Koster - Gemeenteadviseur
Na het vertrek van de wijkpredikant, Ds. Erwin de Fouw, heeft de kerkenraad niet direct een nieuwe beroepingscommissie samengesteld, maar een Gemeenteadviseur aangetrokken en de volgende opdracht meegegeven:

"Binnen de wijkgemeente is er verschil in beleving en verwachting van de prediking. Om een predikant te kunnen beroepen die past bij de wijkgemeente is het nodig deze verschillen helder met elkaar te verwoorden. Ook de verwachtingen van de theologische ligging, vertaald naar de verkondiging van de te beroepen predikant is een issue. De uitkomsten van het onderzoek zullen vertaald worden naar een profielschets voor een vacature predikant".

Dhr. Jack de Koster heeft deze opdracht aangenomen en heeft een rapport geschreven met zijn bevindingen. Interesse? Vraag de scriba!
 
 
Beleidsplan in PDF Beleidsplan in PDF


- Beleidsplan Protestantse Wijkgemeente Holy 
  21/11/2011
- Samenvatting beleidsplan
(PDF's openen in een nieuw venster.)