Terugblik Inspiratiemaaltijd Terugblik Inspiratiemaaltijd
Uitnodiging voor een uitnodiging
Eerder nodigden we jullie, gemeenteleden, uit om tijdens een ‘inspiratiemaaltijd’ op 11 juni mee te denken over hoe we nu en in de toekomst het omzien naar elkaar in de wijk Holy handen en voeten kunnen geven.
We hadden het over een vragenlijst met activiteiten en wensen hoe we het met elkaar kerk-zijn ook in de toekomst vorm kunnen blijven geven. Er zou ook ruimte zijn voor jullie mening of aanvulling op de vragenlijst. En ook na de avond zijn uw ideeën nog welkom.
Op 11 juni waren we met ongeveer vijfendertig mensen bij elkaar. Vanaf zes uur kon iedereen zijn of haar bijdrage aan het buffet in zaal twee klaarzetten. Om klokslag half zeven werd het voorgerecht opgediend: soep van het huis. Twintig minuten later kwamen André en Marja van Aperen en zorgden met hun verrassend ‘voorgerecht’. Het is onmogelijk om de sfeer en hun samenspraak en daarop volgend het fantastische lied op papier her te beleven. Toch doen we een poging met wat citaten:

André: (wapperend met de weekinfobrief) Moet je lezen, wat de pers schrijft over deze inspiratiemaaltijd: “André en Marja van Aperen” zorgen voor een verrassend voorgerecht.

Marja:   Jij moet alles niet zo letterlijk nemen. Ik vind het namelijk best wel leuk gevonden. En,we zitten nu toch mooi gezellig met elkaar aan tafel. Wat wil je nog meer? Ongedwongen sfeer, lekker samen eten. Dat is toch dé manier om eens goed met elkaar van gedachten te wisselen? En vanavond staat op het menú: pastoraat! … omzien naar elkaar. Je met elkaar verbonden voelen.

André: Ik heb intussen wel begrepen dat het pastoraat echt niet op de weg ligt van alléén predikanten, ouderlingen of pastoraal werkers. Nee, dat is iets waar we allemaal mee bezig zouden kunnen zijn. Gewoon wij als gemeenteleden, wij allemaal.
Marja:  … Ieder gemeentelid wil zich toch graag gehoord of gezien en geliefd voelen?

André: En gemist… hoe vaak zeggen wij het niet tegen elkaar.  Misschien ligt het aan mij, maar ik denk dat ik meneer die en die’ de laatste drie vier weken niet heb gezien”. En dan blijkt die persoon al een hele tijd ziek te zijn. Komt nog bij dat we dan ook vaak de naam niet eens weten’.
Marja:   Ja inderdaad, en dan voel je ergens van binnen dat dat eigenlijk niet klopt. Het is niet erg, maar toch….bekruip je zo nu en dan het gevoel dat we eigenlijk meer naar elkaar zouden moeten omzien, écht naar elkaar omzien, echt proberen kerk te zijn. ….met Gods hulp, dat heeft hij beloofd, toen Hij tegen Mozes zei; “Ik zal er zijn”! 

Marja:   Ja, natuurlijk, het gaat gewoon om contact!  Daar begint het mee. Sterker nog, daar valt of staat zo’n beetje álles mee.
André: Klopt! Zonder èchte contacten, weet je niet hoe het gaat met de ander. En je weet helemaal niet of er soms ergens behoefte is aan een uitgestoken hand.

André: Dus alle ruimte voor hen die denken: “Ik heb er niet zoveel mee, maar ik hoor er wel bij”. En alle ruimte voor hen die eigenlijk niet zo gauw aan de bel zullen trekken. Als het maar duidelijk is dat het pastoraat er altijd voor hen is en altijd zal blijven. 
 
Marja:   Dus ik ga verder met over het plan: Aan u wordt dus nu gevraagd vanavond al met ideeën te komen, en dat kan uiteraard ook na vanavond. Als we u maar hebben geïnspireerd om mee te denken. Na de zomervakantie willen we met de definitieve vragenlijst echt naar de mensen toe om hen uit te nodigen deze lijst in te vullen.Het vervolg

Tot zover André en Marja. Het buffet was overvloedig, net als in het verhaal van de wonderbare spijziging. Dat gaan we zeker vaker doen op die manier. En die vragenlijst, waar André en Marja het over hadden staat op de website van onze wijkgemeente. Jullie kunnen, net als de deelnemers aan de maaltijd je commentaar leveren op die lijst, voordat we ermee de wijk in gaan. Alle gemeenteleden worden dan uitgenodigd deze in te vullen. Met alle informatie willen we bestaande activiteiten versterken en nieuwe opzetten, al naar gelang de behoefte.
Samen Kerk-zijn in de wijk is meer dan vieren alleen. Het is ook delen met elkaar en omzien naar de ander. De maaltijd was daarvan een lichtend voorbeeld!
Namens de werkgroep
Pieter Wapenaar

De menukaart vind u hier
En het Lied wat Marja en André van Aperen speciaal maakten voor deze avond vind u hier
 
terug