WELKOM WELKOM
De Protestantse Wijkgemeente Holy is een levende gemeente van mensen, die zich verbonden weet in haar geloof in de Heer. Voor de Wijkgemeente zijn de vieringen het hart van het gemeenschappelijk geloofsleven. Het grote verhaal van God en Israël, en alle mensen die daarmee in en door Jezus van Nazareth zijn verbonden vormen de bron en het geheim van het geloof. Met oog en hart voor elkaar en met een opdracht voor samenleving en wereld kunnen we als Wijkgemeente zinvol functioneren.
 
lees meer »
 
Kerkcentrum Holy Kerkcentrum Holy

 
 
Verbijstering om Oekraïne: "Heer, ontferm U"

Verbijstering om Oekraïne: "Heer, ontferm U"

De oorlog in Oekraïne is vannacht in alle hevigheid losgebarsten. De situatie verandert van minuut tot minuut. Ds. René de Reuver, scriba generale synode: "Met verbijstering kijken we naar de beelden uit Oekraïne. Wij kunnen niet anders dan dit bij God brengen: “Heer, wij roepen U om hulp. Ontferm U over de inwoners van Oekraïne, zie om naar iedereen die getroffen is door het vreselijke oorlogsgeweld."

 
Kerkdienst bekijken? Kerkdienst bekijken?
Komende vieringen
zondag 24 september 2023 - 10:30 uur - Kerkcentrum Holy
Vredeszondag - Afsluiting Vredesweek
Ds. Hugo Habekotté en Pastor Lidwien Meijer
M.m.v. Impuls o.l.v. Dick Nels
De livestream kunt u hier bekijken.
De Orde van Dienst kunt u hier vinden.

 
 
Vredeswandeling - zondagmiddag 24 september

Vredeswandeling - zondagmiddag 24 september
Als afsluiting van de vredesweek, 16 t/m 24 september, organiseert PAX Ambassade van Vrede een vredeswandeling op zondag 24 september. De wandeling start om 14.00 uur vanaf de historische zitmuren aan de Hoflaan en gaat naar de tijdelijke wijk voor Oekraïense vluchtelingen Mrija. Deze naam betekent ‘droom’. Onderweg is er aandacht voor crisisgebieden in de wereld, en aan het eind voor het vreedzame moois dat deze gebieden daarnaast óók hebben. Meedoen is gratis, het enige dat gevraagd wordt is een open hart…. Graag vooraf aanmelden via: ambassadestadvanvrede@kpnmail.nl
 
 
Expositie Vlaardingen 750 / Holy 60

Expositie Vlaardingen 750 / Holy 60
Expositie Woonwijk Vlaardingen-Holy 60 jaar
Onze stad Vlaardingen viert dit jaar feest: 750 jaar geleden besloot Floris V Vlaardingen stadsrechten te geven. Het hele jaar 2023 door zijn er op vele plekken manifestaties en feestelijke bijeenkomsten in onze stad. We worden allen door ons stadsbestuur opgeroepen leuke Vlaar DINGEN te doen.
Onze kerkelijke gemeente PWH wil aan deze feestelijkheden een eigen bijdrage leveren. We zijn van plan in ons Kerkcentrum Holy een expositie te organiseren onder het motto : Woonwijk Vlaardingen-Holy 60 jaar.
Na de Oostwijk en de Westwijk werd in 1960 besloten de polder Holiërhoek te gaan bebouwen met woningen. In 1963 werd de eerste nieuwe woning aan de Sperwerlaan opgeleverd. Het eeuwenoude boerenland werd opgespoten met zand, sloten werden gedempt en alle oude boerderijen werden gesloopt. Na de eerste Vogeltjeswijk volgden nog vele andere deel-wijken.
Wij vragen uw medewerking om deze expositie mogelijk te maken.
We zijn op zoek naar beeldmateriaal voor deze tentoonstelling:
Heeft u nog foto’s of ander beeldmateriaal, kaarten, plattegronden, tekeningen o.i.d. over de bouwgeschiedenis van Holy?

Opgespoten zand, bouwkranen, stelconplaten, noodbestrating, de oplevering van uw woning, spelende kinderen in het zand, de eerste sportwedstrijden (voetbal, korfbal e.d.) zijn mogelijke onderwerpen.
Sommige woonstraten zijn zelfs alweer afgebroken.
Het Holy-ziekenhuis kwam, genas en . . verdween.
Aarzel niet als uw (beeld) materiaal heeft en neem contact met ons op.
Als u nog andere onderwerpen weet, laat van U horen!
Ook als u ons wilt helpen met het organiseren van deze expositie, horen we dit graag van U.
Onze woonwijk Vlaardingen-Holy bereikt binnenkort de pensioengerechtigde leeftijd en het is de moeite waard deze 60+er in het ‘zonnetje’ te zetten.

Cees Burggraaf,
cees.burggraaf@gmail.com
06 1259 3616
 
 
Holy Nieuws is weer uit!

Holy Nieuws is weer uit!
Als alles goed is gegaan, heeft u Holy Nieuws weer in uw brievenbus ontvangen.
Ook hier kunt u het blad inzien, evenals de voorgaande edities.
 
Wekelijkse koffiemiddag

Wekelijkse koffiemiddag
Iedere vrijdagmiddag is er in het Kerkcentrum Holy tijd voor koffie of thee!
En natuurlijk iets lekkers erbij.
U bent van harte welkom om elkaar hier te ontmoeten!
En neem ook je buurman of buurvrouw of een andere bekende eens mee. Het is altijd gezellig!
Vrijdagmiddag vanaf 14:00 uur.

Tot dan, namens alle koffie/theeschenkers
Leni van den Berg
 
Vrijwilligers gezocht!

Vrijwilligers gezocht!
Kijk op onze vacature site en geef je op!
Nog niet alle vacatures zijn hier gemeld, maar wordt binnenkort aangevuld.
Klik hier om de vacatures te zien.
 
Vertrouwenspersoon PGV

Vertrouwenspersoon PGV
Veilige kerk
Als kerkelijke gemeente vormen wij met elkaar een geloofsgemeenschap. Binnen die gemeenschap moet ieder zich veilig kunnen voelen. Dit betekent dat je niet geconfronteerd behoort te worden met ongewenst gedrag van kerkelijk medewerkers, zowel professionals als vrijwilligers. Misbruik in welke vorm dan ook komt in de gehele maatschappij voor en daar zijn wij als kerk niet immuun voor. Het is dan ook belangrijk dat wij ons als gemeenschap bewust zijn dat dit voorkomt en dat er gemeenteleden zijn die hiermee te maken kunnen hebben.

Lees meer