WELKOM WELKOM
De Protestantse Wijkgemeente Holy is een levende gemeente van mensen, die zich verbonden weet in haar geloof in de Heer. Voor de Wijkgemeente zijn de vieringen het hart van het gemeenschappelijk geloofsleven. Het grote verhaal van God en Israël, en alle mensen die daarmee in en door Jezus van Nazareth zijn verbonden vormen de bron en het geheim van het geloof. Met oog en hart voor elkaar en met een opdracht voor samenleving en wereld kunnen we als Wijkgemeente zinvol functioneren.
 
lees meer »
 
Kerkcentrum Holy Kerkcentrum Holy

 
 
Verbijstering om Oekraïne: "Heer, ontferm U"

Verbijstering om Oekraïne: "Heer, ontferm U"

De oorlog in Oekraïne is vannacht in alle hevigheid losgebarsten. De situatie verandert van minuut tot minuut. Ds. René de Reuver, scriba generale synode: "Met verbijstering kijken we naar de beelden uit Oekraïne. Wij kunnen niet anders dan dit bij God brengen: “Heer, wij roepen U om hulp. Ontferm U over de inwoners van Oekraïne, zie om naar iedereen die getroffen is door het vreselijke oorlogsgeweld."

 
Kerkdienst bekijken? Kerkdienst bekijken?
Komende vieringen
zondag 7 juli 2024 - 10:00 uur - Kerkcentrum Holy
Mw. Ds. Marjolein den Dulk - Den Haag
De link naar de livestream: PWH Vlaardingen
Klik hier voor de Orde van Dienst

zondag 14 juli 2024 - 10:00 uur - Kerkcentrum Holy
Voorbereidingsgroep Gemeenteleden
 
 
Kerkterras 2024

Kerkterras 2024
Op zondag 25 augustus is er om 10.00 uur op het terrein van het Zomerterras in het Oranjepark
weer het jaarlijkse KERKTERRAS, de oecumenische kerkdienst van de verzamelde kerken in Vlaardingen.
Dit wordt alweer de zevende uitgave. Vorig jaar wisten rond de 1000 mensen de weg naar dit geweldige evenement te vinden.

Deze openluchtkerkdienst wordt vorm gegeven door de Protestantse Gemeente te Vlaardingen, deelgemeenschap Willibrord te Vlaardingen van de Goede Herderparochie (Pax Christikerk en H. Lucaskerk) van de Rooms-Katholieke kerk, de Volle Evangelie Gemeente Vlaardingen, Kerk van de Nazarener Vlaardingen, Remonstranten te Vlaardingen en het Leger des Heils Vlaardingen.

Thema van de viering:  ‘Vrede moet je doen’.

Aan de dienst werken mee: ‘Impuls’ van de Pax Christikerk o.l.v. Dick Nels en de Vlaardingen Band van het Leger des Heils Vlaardingen o.l.v. Wim Naujoks. En bovenal is het de bedoeling iedereen die dat kan van harte meezingt.

De collecte is bestemd voor Stichting Spoetnik. Spoetnik is al ruim dertig jaar actief met het bieden van hulp in Oekraïne en heeft veel draagvlak in de Vlaardingse samenleving.

Er is geen crèche, maar er is alle ruimte voor de allerkleinsten om in de nabijheid van de ouders op een meegebracht kleed te spelen.

Er zijn veel vrijwilligers nodig!
Denk aan het klaarzetten en opruimen van stoelen, schenken van koffie en thee, ontvangst bij de ingang, etc. Meld je aan bij de contactpersoon van je eigen kerk of geef je op via Kerkterras@gmail.com.

Bij slecht weer is de Kerk van de Nazarener  (Zwanensingel 1, 3136 GZ) de schuilkerk.

Zondag 25 augustus 10.00 uur
Oranjepark (ingang Julianasingel)
Facebook: KerkterrasVld

Van harte uitgenodigd!
 
 
Inspiratiemaaltijd nr. 2 op vrijdag 6 september Inspiratiemaaltijd nr. 2 op vrijdag 6 september
U bent al via diverse kanalen geïnformeerd over de plannen over het omzien naar elkaar in onze wijk Holy. De aftrap vond plaats tijdens de inspiratiemaaltijd op 11 juni. We waren opgetogen over de sfeer en de overvloedige maaltijd, de sketch en het lied van André en Marja. Maar uit de reacties werd duidelijk dat de plannen die we lanceerden aan de hand van de vragenlijst nadere uitleg vergden. Dat heeft de voorbereidingsgroep, bestaande uit André en Marja van Aperen, Gabrielle Wijnstok, Ria Witvoet en Petra Nijboer ertoe gebracht om een tweede moment te kiezen voor een inspiratiemaaltijd op vrijdag 6 september. Zo hopen we de invulling van pastoraat maar ook diaconaat een nieuwe impuls te kunnen geven. De kern is, dat elk gemeentelid elkaars aanspreekpunt moet kunnen zijn. Dat vergt soms een hele omslag in het denken en lef om buiten de bestaande kaders te werken. Binnen de voorbereidingsgroep proberen we elkaar scherp te houden om dat zo concreet mogelijk te maken. Het resultaat gaat u meemaken op vrijdag 6 september. Nadere informatie volgt!
Namens de groep,
Pieter Wapenaar

Wilt u nog terugblikken op de 1e maaltijd?
Op onze pagina 'Kerk-zijn in Holy, nu en in de toekomst' staat een verslag, de 'menukaart' en het lied van Marja en André van Aperen
 
 
Ter kennisgeving: nieuw op deze site "Uit de AK (Algemene Kerkenraad)" Ter kennisgeving: nieuw op deze site "Uit de AK (Algemene Kerkenraad)"
Geplaatst: 10 juni 2024
Als interim predikant heeft ds. Marcel Zijlstra de opdracht van de AK om met de hele PGV voort te bouwen op de aanbevelingen uit het rapport Bouwen op goede grond (BOGG) en het Visitatierapport. De eerste gemeentebijeenkomsten hiervoor hebben al op 15 mei plaats gevonden. De AK hecht eraan om dit hele proces steeds duidelijk te communiceren met de leden. Daarom staat er op de overkoepelende website van PGV nu een extra menu-item genaamd "Uit de AK". Op deze pagina zal steeds alle informatie-tot-dan-toe worden geplaatst. Op de voorpagina van alle websites zal steeds bericht worden of er weer nieuwe inhoud geplaatst is.
» Naar "Uit de AK" met een impressie van de gemeentebijeenkomsten van 15 mei jl.
 
 
Expositie ATELIER10

Expositie ATELIER10
ATELIER10

Al heel wat jaren geleden werd er op de Vrije Academie in een groep gewerkt, de samenstelling van deze groep bestond min of meer uit dezelfde mensen.
Lang gaf docent Rien van der Kraan les. Innovatief, idee-vormend, eigen stijl ontwikkelen kortom: heel inspirerend.

De Vrije Academie verhuisde en veranderde in KADE40, aan de Westhavenkade in Vlaardingen. Rien is een paar jaar geleden met pensioen gegaan en we hebben toen nog kort met een andere docent gewerkt.
Daarna zijn we een andere weg ingeslagen. Al zo lang bekend met elkaar en ieders manier van werken, dat kon ook zonder docent.

ATELIER10, zo zijn we ons groepje gaan noemen.
Omdat we met z’n 10-en zijn, leek het ons een aardige naam in combinatie met KADE40.
We werken sindsdien, met veel plezier, iedere dinsdagmiddag samen op KADE40.
We stimuleren elkaar, geven tips, beoordelen het werk, verzinnen onderwerpen of materiaal
waarmee we iets willen gaan doen.
Alles zonder dwang, niets moet, alles mag. En het werkt.
Aldus Arma Brouwer.

ATELIER10 is gevraagd te exposeren in Kerkcentrum Holy.
Ze hebben werk gekozen van nu of kort geleden en soms ook wat ouder. Iedereen heeft zijn eigen stijl ontwikkeld.
Zij hebben wel keuzes gemaakt met enige samenhang. Natuur, water en kleurig zijn wel de
belangrijkste woorden bij deze verzameling.
Kom maar kijken naar wat zij met veel plezier hebben gemaakt.


U kunt deze expositie bezoeken tijdens de reguliere openingstijden van het kerkcentrum:
tot 15 juli op maandag, dinsdag, donderdag van 9.00 – 11.00 en vrijdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur. Vanaf 11 juli niet meer op donderdagochtend en vanaf 15 juli alleen nog op de vrijdagmiddag. Voor een bezoek op een ander tijdstip  kunt u altijd bellen met Ria, 4742031 of Nelleke 4349551, Adres: Reigerlaan, nr. 47a

Namens de commissie Kunst in de Kerk,
Ria Witvoet, Nelleke van der Luit en Gerry van der Heijden.

 
 
Holy Nieuws is weer uit!

Holy Nieuws is weer uit!
Als alles goed is gegaan, heeft u Holy Nieuws weer in uw brievenbus ontvangen.
Ook hier kunt u het blad inzien, evenals de voorgaande edities.
 
Wekelijkse koffiemiddag

Wekelijkse koffiemiddag
Iedere vrijdagmiddag is er in het Kerkcentrum Holy tijd voor koffie of thee!
En natuurlijk iets lekkers erbij.
U bent van harte welkom om elkaar hier te ontmoeten!
En neem ook je buurman of buurvrouw of een andere bekende eens mee. Het is altijd gezellig!
Vrijdagmiddag vanaf 14:00 uur.

Tot dan, namens alle koffie/theeschenkers
Leni van den Berg
 
Vrijwilligers gezocht!

Vrijwilligers gezocht!
Kijk op onze vacature site en geef je op!
Nog niet alle vacatures zijn hier gemeld, maar wordt binnenkort aangevuld.
Klik hier om de vacatures te zien.
 
Vertrouwenspersoon PGV

Vertrouwenspersoon PGV
Veilige kerk
Als kerkelijke gemeente vormen wij met elkaar een geloofsgemeenschap. Binnen die gemeenschap moet ieder zich veilig kunnen voelen. Dit betekent dat je niet geconfronteerd behoort te worden met ongewenst gedrag van kerkelijk medewerkers, zowel professionals als vrijwilligers. Misbruik in welke vorm dan ook komt in de gehele maatschappij voor en daar zijn wij als kerk niet immuun voor. Het is dan ook belangrijk dat wij ons als gemeenschap bewust zijn dat dit voorkomt en dat er gemeenteleden zijn die hiermee te maken kunnen hebben.

Lees meer