WELKOM WELKOM
De Protestantse Wijkgemeente Holy is een levende gemeente van mensen, die zich verbonden weet in haar geloof in de Heer. Voor de Wijkgemeente zijn de vieringen het hart van het gemeenschappelijk geloofsleven. Het grote verhaal van God en Israël, en alle mensen die daarmee in en door Jezus van Nazareth zijn verbonden vormen de bron en het geheim van het geloof. Met oog en hart voor elkaar en met een opdracht voor samenleving en wereld kunnen we als Wijkgemeente zinvol functioneren.
 
lees meer ยป
 
Kerkcentrum Holy Kerkcentrum Holy
 
Coronamaatregelen: Anderhalve meter afstand houden en mondkapje!

Coronamaatregelen: Anderhalve meter afstand houden en mondkapje!
Op dit moment hanteren we de anderhalve meter afstand (i.p.v. één stoel) in de kerkruimte en dragen we een mondkapje bij het binnenkomen, verplaatsen en weggaan in de kerk. Laten we ook de handhygiëne zeker niet vergeten bij het binnenkomen van de kerk. Volgt u de aanwijzingen van de kerkenraadsleden op. Zij wijzen ook uw zitplaats aan. Bij anderhalve meter afstand kunnen er ongeveer 80 personen in de kerkruimte. Mocht dit aantal worden gehaald en er is nog aanloop van bezoekers, dan kan het zijn dat u verzocht wordt om terug te gaan naar huis.
Er is geen koffiedrinken na afloop van de dienst.
Heeft u klachten die kunnen wijzen op een corona-infectie (hoesten, verkouden, koorts, e.d.), blijft u dan thuis!
Onze vieringen zijn altijd live te volgen via ons Youtube kanaal PWH Vlaardingen

Het kan zijn dat de maatregelen tussentijds worden aangepast. Houdt u daarom altijd de website in de gaten. Ook in Onderweg wordt dit gepubliceerd.
 
Kerkdienst bekijken? Kerkdienst bekijken?
Via deze link kunt u de kerkdiensten live bijwonen of later bekijken:
YouTube kanaal pwhvlaardingen

Zondag 5 december 2021, 10:00 uur: Ds. Hans Mast

Klik hier voor de Orde van Dienst.

Uw gaven zijn bestemd voor:
1. Kerkinactie/Zending
2. Protestantse Kerk Vlaardingen 

U kunt uw bijdrage overmaken op bankrekeningnummer NL68 RABO 0373 7394 43 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Vlaardingen, onder vermelding van 5 december 2021. Uw bijdrage wordt gelijk verdeeld over beide doelen.
 
Actie Kerkbalans 2022 Actie Kerkbalans 2022
Start
Het is bijna al weer zo ver. De jaarlijkse Actie Kerkbalans gaat bijna weer van start. Traditiegetrouw informeren wij u al in november over de actie die komen gaat.

Verwachtingen
U heeft in de Onderweg, maar ook in de Zondagsbrief kunnen lezen dat het resultaat voor 2021 er nog niet is. Wellicht wilt u er nog iets aan doen om dat te voorkomen.
De Raad voor de Geldwerving heeft de hoop uitgesproken dat u zich voor het komende jaar ook wilt inspannen om te gaan voor hetzelfde resultaat als in 2021. Dat moeten we dan doen met minder leden dan in 2021. Dat betekent dat we meer aan u vragen, maar vooral aan de meest financieel draagkrachtige leden van onze gemeente.

Actie Kerkbalans
In december gaan de eerste berichten de deur uit. Iedereen van wie een e-mailadres bekend is krijgt rond 15 december een e-mail om de toezegging voor 2022 vast digitaal in te vullen. Alle leden die dit digitaal doen (ook als u geen e-mail ontvangt) ontvangt in januari geen brief meer voor de Actie Kerkbalans. Dat scheelt heel veel papier en veel zwaar werk voor de vrijwilligers.

Mailadres doorgeven
Wilt u er zeker van zijn dat u ook digitaal kan toezeggen stuur dan een mailtje voor 10 december naar kerkbalans@pknvlaardingen.nl u wordt dan opgenomen in het digitale bestand van de Actie Kerkbalans.

Actie datum
Op zaterdag 15 januari 2022 start de Actie Kerkbalans en eindigt op zaterdag 29 januari 2022. In die periode zijn de vrijwilligers druk met het verspreiden van de Kerkbalansbrieven en het weer ophalen. Wilt u er voor zorgen dat het antwoordenvelopje met het toezeggingsformulier voor hen klaar staat, dan hoeven zij niet 2 keer bij u langs te komen.

Laten wij ons voorbereiden op een gezegend kerstfeest en een zeer hoopvol nieuwjaar met een zeer geslaagde Actie Kerkbalans.
 
 
Holy Actueel Holy Actueel
Op dit moment geen berichten

Kopij voor Holy Actueel? Stuur naar: holyactueel@pknvlaardingenholy.nl

Kopij voor Onderweg? Stuur naar: onderweg@pknvlaardingenholy.nl
 
Expositie Truus Bonjernoor-Doelman

Expositie Truus Bonjernoor-Doelman
Van 25 oktober tot 12 december 2021 exposeert Truus Bonjernoor-Doelman in het Kerkcentrum Holy
Lees hier meer over deze expositie.

 
Gebruiksplan Kerkcentrum Holy Gebruiksplan Kerkcentrum Holy
Voor het gebruik van de kerk tijdens vieringen en kerkelijke activiteiten heeft de kerkenraad een Gebruiksplan opgesteld. In dit plan staat aangegeven op welke manier en onder welke voorwaarden we dit weer kunnen doen. Voorop staat hierbij de bescherming van de meest kwetsbaren in onze gemeente en het proberen weer 'kerk te zijn' vanuit ons gebouw.

Het gebruiksplan voor de kerkdiensten kunt u hier inzien.
De bijlage voor de activiteiten en het verhuur van de ruimten kunt u hier inzien.

In dit plan kunt u lezen dat u zich moet opgeven om aanwezig te kunnen zijn bij de vieringen.
Dat is op dit moment niet meer noodzakelijk.