WELKOM WELKOM
De Protestantse Wijkgemeente Holy is een levende gemeente van mensen, die zich verbonden weet in haar geloof in de Heer. Voor de Wijkgemeente zijn de vieringen het hart van het gemeenschappelijk geloofsleven. Het grote verhaal van God en Israël, en alle mensen die daarmee in en door Jezus van Nazareth zijn verbonden vormen de bron en het geheim van het geloof. Met oog en hart voor elkaar en met een opdracht voor samenleving en wereld kunnen we als Wijkgemeente zinvol functioneren.
 
lees meer »
 
Kerkcentrum Holy Kerkcentrum Holy
 
Aanmelden vieringen Aanmelden vieringen
Voor diensten van 18 juni tot en met 31 oktober kunt u zich hier aanmelden.
Kies de data wanneer u aanwezig wilt zijn en volg de aanwijzigen op het scherm.
Aanmelden kan tot zaterdag 15:00 uur voorafgaande aan de zondag van de viering.
U krijgt daarna een bevestiging of u ook daadwerkelijk de dienst kunt bijwonen.

Ook kunt u bellen met tel. 06-54687096 wanneer aanmelden via de website écht niet lukt.
Spreekt u dan s.v.p. de voicemail in wanneer u geen gehoor krijgt.

Er  geldt voorlopig een maximum van 60 bezoekers (excl. 'personeel')

 
 
Kerkdienst bekijken? Kerkdienst bekijken?
Via deze link kunt u de kerkdiensten live bijwonen of later bekijken:
YouTube kanaal pwhvlaardingen

Zondag 19 september 2021, 10:00 uur: Dhr. Rob van Herwaarden
Klik hier voor de Orde van Dienst.

Uw gaven zijn bestemd voor:
1. Diaconie
2. Protestantse Gemeente Vlaardingen

U kunt uw bijdrage overmaken op bankrekeningnummer NL68 RABO 0373 7394 43 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Vlaardingen, onder vermelding van 19 september 2021. Uw bijdrage wordt gelijk verdeeld over beide doelen.
 
Platform Verbinding biedt u activiteiten! Platform Verbinding biedt u activiteiten!

Zondag 19 september

Soepcafé in de Pax Christikerk,
Reigerlaan 51
Start 12.45 uur
Aanmelden: 06-10709911Woensdag 22 september
       

Toetjestoer door Holy
Start/eind: Kindervallei zijde Spechtlaan
Tussen: 18.30 tot 20.30 uur
Aanmelden noodzakelijk: 06-55408130


Zondag 3 oktober - dag van de ontmoeting
13:00 Lunch-High-Tea in de Pax Christikerk
14:30 Spelletjesmiddag in OC de Bijenkorf
17:00 warme maaltijd in Kerkcentrum Holy
Deelnemen aan één onderdeel kan ook.
Aanmelden noodzakelijk: 06-10709911


Pax Christikerk, Reigerlaan 51
OC de Bijenkorf, Reigerlaan 100
Kerkcentrum Holy, Reigerlaan 47a
 
 
Holy Actueel Holy Actueel
(09/08/2021) Oud Papier Aktie
Zoals gebruikelijk staan op zaterdag 4 september de containers weer op de stoep
van het Kerkcentrum Holy. Hier kunt u tussen 9:00 – 11:30 uur terecht om uw oud
papier (zonder plastic) en karton (gescheiden) bij ons in te leveren.
Daarna haalt Irado de containers op!!
Wij houden nog steeds 1,5 meter afstand en vóór de containers staan tafels geplaatst waarop u uw papier/karton kunt afgeven.
Daar de papierprijs nog steeds hoog is (€ 99,50/ton) kunnen wij véél kilo’s goed gebruiken om onze goede doelen te blijven steunen via de Wijkkas.
Opbrengst: juli: 5.200 kg - € 517,40
Allen hartelijk dank voor uw bijdrage en graag tot ziens op zaterdag 4 september,
namens de OPA’s: Harm, Henk, Jan en Ruud

Kopij voor Holy Actueel? Stuur naar: holyactueel@pknvlaardingenholy.nl

Kopij voor Onderweg? Stuur naar: onderweg@pknvlaardingenholy.nl
 
Herdenking 76 jaar Hiroshima en Nagasaki Herdenking 76 jaar Hiroshima en Nagasaki
Op 6 augustus werd in het Rosarium aan de Holysingel in Vlaardingen herdacht dat het op die dag 76 jaar geleden was dat de atoombom op Hiroshima viel. Drie dagen later viel er nog zo’n bom op Nagasaki. In totaal vielen daarbij 220.000 burgerdoden. PAX voor Vrede, ICAN  én vele andere organisaties ijveren al jaren voor afschaffing van kernwapens.
Vorig jaar werd het VN-verdrag tegen kernwapens van kracht, dat inmiddels door 122 landen is ondertekend. Nederland hoort daar nog niet bij. Enquêtes wijzen uit dat een ruime meerderheid van de Nederlandse bevolking voor het vernietigen van kernwapens is. Daarom voeren PAX en ICAN actie om onze regering dit verdrag te laten ondertekenen. Aanwezigen hoorden pleidooien en argumenten aan om door te gaan met de acties tegen de massavernietigingswapens voor een veiliger wereld.

(Zie foto 2. – bij de foto:) PAX Ambassade kreeg voor geluid - zang en praktische organisatie alle medewerking vanuit Willibrordgemeenschap.

‘Al jaren was ik op 6 augustus met vakantie en was ik niet in de gelegenheid om de herdenking bij het Hiroshimamonument bij te wonen. Maar dit keer waren we net ’s middags teruggekomen en had ik “geen excuus meer”.
Dus stond ik ’s avonds om half 8 met zo’n 45 anderen in het Rosarium aan de Holysingel. Luisterend naar teksten, toespraken, zang en muziek. Erbij stilstaand dat de verschrikkingen van Hiroshima en Nagasaki misschien achter ons liggen, maar dat de dreiging op herhaling nog steeds aanwezig is, zolang we als landen kernwapens blijven houden.
Daarom voelde het goed om met meerdere mensen samen te komen. Al was het maar om elkaar wakker te houden of door elkaar bemoedigd te worden.’
Taco van der Meer

‘Ik kom net thuis van de bijzonder sfeervolle Hiroshimaherdenking.
Er werden mooie woorden gesproken, vijf dames zingen het ‘Lied voor de vrede’ en het gedicht ‘Het kleine meisje’ werd voorgedragen.
Mooi was het om te zien dat veel Vlaardingers gehoor hebben gegeven aan de oproep om een steentje te kopen en aldaar neer te leggen.
Complimenten aan de organisatie PAX Ambassade van Vrede Vlaardingen.’
Ada Onderdelinden-Visser

Op 25 september is er een manifestatie bij Vliegbasis Volkel. Daar liggen op 150 km afstand van Vlaardingen 22 Amerikaanse kernwapens, klaar om ingezet te worden.
U wordt uitgenodigd om daaraan deel te nemen om zo bij de hele samenleving bewustzijn te creëren over de gevaren van kernwapens. De bijeenkomst begint om 12.30; het is ook de plek waar de internationale fietsgroep ‘Bikes Not Bombs’ wordt ontvangen.
Iedereen is daar van harte welkom. Details volgen via PAX Ambassade van Vrede Vlaardingen. Bent u geïnteresseerd, stuur een e-mail naar ambassadestadvanvrede@kpnmail.nl  en u krijgt verdere informatie.                
 
 
Help PAX bij haar inzet voor een kernwapenvrije wereld

Help PAX bij haar inzet voor een kernwapenvrije wereld
De werkgroep Movzwo verspreidde een oproep om PAX landelijk te hulp te schieten. In de Windwijzer, de protestantse wijkgemeenten en de Willibrordgemeenschap werd positief gereageerd. Met tientallen bijdragen van € 10 (of meer) kwam de eerste duizend euro binnen. Zie de foto.


Rond en in de Vredesweek ontvangen we graag weer bijdragen op:
NL93RABO0373739478 t.n.v. Diaconie van de Protestantse Gemeente Vlaardingen. o.v.v. ‘bijdrage steentje voor vrede’.

Vermeld daarbij naam en e-mailadres bij storting van een bijdrage om kans te maken op de zeefdruk van Len Munnik. 
 
 
Expositie André Pelgrim

Expositie André Pelgrim
Vanaf 7 juni 2021 exposeert André Pelgrim in het Kerkcentrum Holy. Lees hier meer over deze expositie.

 
Gebruiksplan Kerkcentrum Holy Gebruiksplan Kerkcentrum Holy
Voor het gebruik van de kerk tijdens vieringen en kerkelijke activiteiten heeft de kerkenraad een Gebruiksplan opgesteld. In dit plan staat aangegeven op welke manier en onder welke voorwaarden we dit weer kunnen doen. Voorop staat hierbij de bescherming van de meest kwetsbaren in onze gemeente en het proberen weer 'kerk te zijn' vanuit ons gebouw.

Het gebruiksplan voor de kerkdiensten kunt u hier inzien.
De bijlage voor de activiteiten en het verhuur van de ruimten kunt u hier inzien.

In dit plan kunt u o.a. lezen dat u zich moet opgeven om aanwezig te kunnen zijn bij de vieringen. De inschrijving hiervoor zal beschikbaar komen op deze website op 31 augustus. Verdere informatie en instructie volgt nog.