WELKOM WELKOM
De Protestantse Wijkgemeente Holy is een levende gemeente van mensen, die zich verbonden weet in haar geloof in de Heer. Voor de Wijkgemeente zijn de vieringen het hart van het gemeenschappelijk geloofsleven. Het grote verhaal van God en Israël, en alle mensen die daarmee in en door Jezus van Nazareth zijn verbonden vormen de bron en het geheim van het geloof. Met oog en hart voor elkaar en met een opdracht voor samenleving en wereld kunnen we als Wijkgemeente zinvol functioneren.
 
lees meer »
 
Kerkcentrum Holy Kerkcentrum Holy
 
Kerkdienst bekijken? Kerkdienst bekijken?
Via deze link kunt u de kerkdiensten live bijwonen of later bekijken:
YouTube kanaal pwhvlaardingen

Zondag 11 april 2021, 10:00 uur: Dr. G.H. v.d. Graaf
Klik hier voor de Orde van Dienst.

Uw gaven zijn bestemd voor:
1. Diaconie
2. Protestantse Gemeente te Vlaardingen

U kunt uw bijdrage overmaken op bankrekeningnummer NL68 RABO 0373 7394 43 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Vlaardingen, onder vermelding van 11 april 2021. Uw bijdrage wordt gelijk verdeeld over beide doelen.
 
Sam's Kledingactie bestemd voor Congo Sam's Kledingactie bestemd voor Congo
Op zaterdag 17 april a.s. van 10.00-12.00 uur kunt u in Vlaardingen uw herdraagbare kleding en schoenen inleveren bij de Pax Christikerk aan de Reigerlaan 51 en bij de Bethelkerk aan de Burg. Verkadesingel 26.
Kapotte en vuile kleding, speelgoed en knuffels, handdoeken, kussens en dekbedden mogen zij helaas niet aannemen.
De Democratische Republiek Congo (DRC), worstelt al jaren met de gevolgen van extreme armoede en continue oplaaiende conflicten. Hierdoor gaan 5,2 miljoen kinderen niet naar de basisschool.
Omdat de slechte staat van de scholen en beperkte voorzieningen voor een groot deel debet zijn aan het feit dat kinderen niet naar school willen, biedt Cordaid hulp.
Samen met de gemeenschappen o.a. in de provincie Kasaï Centraal, zal de hulporganisatie in totaal 25 scholen en klaslokalen renoveren en worden waterpunten en sanitaire voorzieningen aangelegd.
Omdat we in tijden van COVID-19 leven, worden er ook materialen aangekocht om scholen te helpen met de preventie van COVID-19. Cordaid voorziet elke school van een kit met preventiemiddelen tegen infectie met Corona.
Voor meer informatie over het werk van Sam’s Kledingactie, de projecten die zij ondersteunen en over wat er wel en niet mag worden ingeleverd kunt u terecht op www.samskledingactie.nl
 
 
Paasliederen in Coronatijd Paasliederen in Coronatijd
De groep die zorgt voor de wekelijkse uitzendingen heeft speciaal vor deze Passie-  en Paastijd een samenstelling gemaakt van liederen. Deze kunt u bekijken via ons webkanaal PWH Vlaardingen. Veel luisterplezier!
 
Bedankt! Bedankt!


Bij deze willen wij jullie bedanken voor de mooie en warme woorden als reactie op de diensten in de Stille Week en op Paasmorgen. Het is fijn om op deze manier de verbondenheid met elkaar te ervaren. Wij zien uit naar het moment waarop we diensten als deze weer samen als gemeente mogen vieren. Tot die tijd zoeken we naar nieuwe vormen en wegen van contact. Voor nu: Blijf gezond en vier het leven dat met Pasen nieuw begonnen is.
Petra Nijboer en Hugo Habekotté
 
Emmauswandeling 2021

Emmauswandeling 2021
Op de eerste zaterdag na Pasen, op 10 april, bent u van harte uitgenodigd om met ons de Emmaüswandeling in Vlaardingen te lopen. Een moment van bezinning en ontmoeting. Twee aan twee wordt er gewandeld en al pratend ervaar je misschien wel iets van een onbekende derde. Laat je verrassen door met iemand te wandelen die je (misschien) nog niet kent of neem zelf iemand mee met wie je de wandeling wilt maken. Je keuze kun je kenbaar maken via het aanmeldformulier (zie de link hieronder) of bel met Connie Koole tel. 06 4992 4030.
De wandeling is ca. 8 km lang en er is een kortere variant van ca. 5 km. Onderweg vind je QR-codes die je kunt scannen met je telefoon. Je komt dan terecht bij korte video’s waarmee het verhaal van de Emmaüsgangers wordt verteld. Ook ontvang je enkele gespreksvragen. Kortom, genoeg ingrediënten om met elkaar al wandelend in gesprek te gaan.
 
Aanmelden en tijdslot:
In verband met de corona-maatregelen is het noodzakelijk om je aan te melden. Om drukte te vermijden kun je kiezen voor een tijdsslot vanaf 10.00 uur. We starten en eindigen bij de Bethelkerk.

Meld je hier aan voor de Emmaüswandeling
 
Nieuwsbrief Missionair Werkers

Nieuwsbrief Missionair Werkers
De Missionair Werkers in de Protestantse Gemeente Vlaardingen geven een nieuwsbrief uit over hun werkzaamheden in de stad. Lees hier de eerste uitgave.
 
Holy Actueel Holy Actueel
(01/04/2021) Bedankt!
Werd zeer verrast met de prachtige bloemen, als groet van de gemeente, op 28 maart jl.
Hartverwarmend! Veel dank.
Jet Zevenbergen

(29/03/2021) Oud Papier Actie
De inzameling van 6 maart jl. leverde veel oud papier en karton op.
We proberen op zaterdag 3 april deze hoeveelheid te evenaren. Dan staan de containers weer op de stoep van het Kerkcentrum Holy. Daar kunt u, tussen 9:00 – 11:30 uur, uw oud papier (zonder plastic) en karton (gescheiden) weer bij ons kwijt. Daarna haalt Irado de containers op!
Wij houden ons nog steeds aan de Covid-19 maatregelen, zoals 1,5 meter afstand en een looproute om de containers heen (zie de pijlen).
Vóór de containers staan tafels geplaatst waarop u uw papier/karton kunt afgeven.
Door véél kilo’s te brengen kunnen wij de goede doelen blijven steunen,
via onze Wijkkas. Wilt u ons daarbij helpen?
Opbrengst: maart is nog niet bekend. (Houdt u te goed)
Allen hartelijk dank voor uw bijdrage en graag tot zien op zaterdag 3 april,
namens de OPA’s:
Harm, Henk, Jan en Ruud.

(29/03/2021) Afsluiting Vastenactie 2021
In de 40 dagentijdcampagne van Kerk in Actie is het thema: ‘Ik ben er voor jou’, zijn alle zeven  werken van barmhartigheid aan bod gekomen, behalve één: de doden begraven. Dat is het sluitstuk, dat we deze week met elkaar zullen beleven en doorleven. 
Lees verder op de speciale pagina voor de Vastenactie 2021.

(28/03/2021) Vastenactie 2021
De Vastenactiepagina is weer bijgewerkt: het weekbericht van deze week staat er nu op.
Klik hier om deze pagina te bezoeken. Kijk vooral even naar het filmpje: een interview met medewerkers van Vluchtelingenwerk Vlaardingen.

Kopij voor Holy Actueel? Stuur naar: holyactueel@pknvlaardingenholy.nl

Kopij voor Onderweg? Stuur naar: onderweg@pknvlaardingenholy.nl
 
KERKCENTRUM GESLOTEN TOT NADER BERICHT KERKCENTRUM GESLOTEN TOT NADER BERICHT
De kerkenraad van de wijkgemeente Holy heeft besloten om de adviezen van de landelijke PKN en het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken te blijven opvolgen en het Kerkcentrum voorlopig gesloten te houden.
Alle geplande vieringen zullen online te volgen zijn via onze livestream (zie de link elders op deze pagina).
Andere geplande activiteiten zullen geen doorgang vinden.
Wanneer de situatie daartoe aanleiding geeft, zal de kerkenraad het besluit heroverwegen.

Houd deze website in de gaten voor het laatste nieuws.
 
Vastenactie 2021

Vastenactie 2021
In onze wijkberichten in Onderweg en op deze website kunt u lezen wat wij speciaal in onze wijk aan de Vastenactie doen. Eén van die dingen is Vasten. Vasten is niet alleen niet eten en niet drinken, het is ook aandacht en tijd die je normaal aan jezelf besteedt, in de Vastentijd te besteden aan een ander die aandacht, eten of kleding nodig heeft.
Klik hier om naar de speciale Vastenactie 2021 pagina te gaan.
 
 
Gebruiksplan Kerkcentrum Holy Gebruiksplan Kerkcentrum Holy
Op 6 september gaan we weer beginnen met het houden van kerkdiensten waarbij ook gemeenteleden aanwezig kunnen zijn. Hiervoor heeft de kerkenraad een Gebruiksplan opgesteld. In dit plan staat aangegeven op welke manier en onder welke voorwaarden we dit weer kunnen doen. Voorop staat hierbij de bescherming van de meest kwetsbaren in onze gemeente en het proberen weer 'kerk te zijn' vanuit ons gebouw.

Het gebruiksplan voor de kerkdiensten kunt u hier inzien.
De bijlage voor de activiteiten en het verhuur van de ruimten kunt u hier inzien.

In dit plan kunt u o.a. lezen dat u zich moet opgeven om aanwezig te kunnen zijn bij de vieringen. De inschrijving hiervoor zal beschikbaar komen op deze website op 31 augustus. Verdere informatie en instructie volgt nog.