WELKOM WELKOM
De Protestantse Wijkgemeente Holy is een levende gemeente van mensen, die zich verbonden weet in haar geloof in de Heer. Voor de Wijkgemeente zijn de vieringen het hart van het gemeenschappelijk geloofsleven. Het grote verhaal van God en Israël, en alle mensen die daarmee in en door Jezus van Nazareth zijn verbonden vormen de bron en het geheim van het geloof. Met oog en hart voor elkaar en met een opdracht voor samenleving en wereld kunnen we als Wijkgemeente zinvol functioneren.
 
lees meer ยป
 
Kerkcentrum Holy Kerkcentrum Holy
 
KERKCENTRUM GESLOTEN TOT EN MET 8 FEBRUARI 2021 KERKCENTRUM GESLOTEN TOT EN MET 8 FEBRUARI 2021
De kerkenraad van de wijkgemeente Holy heeft besloten om de adviezen van de landelijke PKN en het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken te volgen en het Kerkcentrum te sluiten tot en met zondag 8 februari 2021.
Alle geplande vieringen zullen online te volgen zijn via onze livestream (zie de link elders op deze pagina).
Andere geplande activiteiten zullen geen doorgang vinden.
 
Holy Actueel Holy Actueel
(18/01/2021) Oud Papier Actie (OPA)
Vanwege de verlenging van de “lockdown” zullen wij op zaterdag 6 februari 2021 géén papier inzamelen. Kijk op deze website voor actuele informatie.
Namens de OPA’s: Harm, Henk, Jan en Ruud.

(18/01/2021) Food for All: OPA Bedankt!
De afgelopen periode was de opbrengst van de Oud Papier Actie voor de stichting Food for All.
Franny en Hans Treurniet zetten zich in voor de allerarmsten in Ethiopië. Mede door uw oude papier konden wij een bedrag overmaken van ruim € 1.550,--! In deze brief bedanken ze u daarvoor!

(17/01/2021) Bedankt!
Als gemeentelid wil ik op deze plaats iedereen bedanken die zich inzetten om voor ons als gemeente de live stream diensten uit te zenden.
Blijven we toch zo met elkaar betrokken op afstand.We kunnen terugkijken op fijne vieringen afgelopen periode.
Paul v.d. Linden.

(11/01/2021) 17 januari: Kanazondag
Aanstaande zondag, 17 januari, wordt in de viering aandacht besteed aan de huwelijksjubilea van de afgelopen periode. Graag hadden we hiervoor de jubilarissen uitgenodigd om de viering bij te wonen, maar helaas gaat dat nu niet. Het is dus een viering voor, maar zonder aanwezige jubilarissen. Natuurlijk is iedereen van harte uitgenodigd deze viering bij te wonen.

(06/01/2021) In Memoriams
In de Onderweg van 8 januari was te weinig ruimte om de volledige teksten van 5 In Memoriams af te drukken. Daarom kunt u deze nu hier lezen.

Kopij voor Holy Actueel? Stuur naar: holyactueel@pknvlaardingenholy.nl

Kopij voor Onderweg? Stuur naar: onderweg@pknvlaardingenholy.nl
 
Kerkdienst bekijken? Kerkdienst bekijken?
Via deze link kunt u de kerkdiensten live bijwonen of later bekijken:
YouTube kanaal pwhvlaardingen

Viering 17 januari 2021, 10:00 uur
Klik hier voor de Orde van Dienst.

Uw gaven zijn bestemd voor:
1. Diaconie
2. Protestantse Gemeente Vlaardingen

U kunt uw bijdrage overmaken op bankrekening nummer (IBAN) NL68 RABO 0373 7394 43 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Vlaardingen, onder vermelding van 3 januari. Uw bijdrage wordt gelijk verdeeld over beide doelen.
 
Vastentijd Vastentijd
Met kerst nog zo kort achter ons en een jaar dat net enkele weken onderweg is, lijkt het nog ver weg.. de Veertigdagen tijd, de vastentijd, tijd van inkeer en bezinning voor Pasen. Toch is dat dichterbij dan we denken. Op 17 februari begint het weer. Omdat de Onderweg tegenwoordig elke twee weken uitkomt in plaats van elke week, willen we er deze keer al aandacht voor vragen.

Hoe de komende tijd ook zal verlopen, er is hoe dan ook nog veel onzeker. Graag willen we de vastentijd op afstand maar in verbondenheid met u en jou beleven. Het is onze bedoeling om in de edities van Onderweg in de veertigdagentijd aandacht te besteden aan de veertigdagen kalender van de Protestantse kerk.

Als pastoraal team en als kerkenraad willen we u deze kalender aanbieden, zodat er u er die periode zelf iets aan kan beleven en we onze gedachten erover met u kunnen delen via website en Onderweg.

Als u graag een kalender wilt ontvangen, wilt u dit dan even laten weten aan één van ons, via mail of telefoon? Dan zorgen wij dat het in orde komt.
Loes Hössen, ds. Hugo Habekotté en Petra Nijboer
 
 
Kerkbalans 2021: 'Geef vandaag voor de kerk van morgen'

Kerkbalans 2021: 'Geef vandaag voor de kerk van morgen'
Thema Kerkbalans 2021 ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen

Op 16 januari start de Actie Kerkbalans weer. Het thema voor dit jaar is ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’. Zoals u weet, krijgt de kerk geen subsidies en is dus volledig afhankelijk van de bijdrage van betrokken kerkleden zoals u. Daarom krijgen alle leden een brief met het verzoek voor hun jaarlijkse bijdrage. Om de kosten in de toekomst voor het maken van deze brieven te verlagen vragen wij u om via https://kerkbalans.pknvlaardingen.nl uw ruimhartige toezegging te doen. De gegevens staan in brief die vanaf 18 januari bij u in brievenbus valt of wordt afgegeven. Wilt u dan zo vriendelijk zijn om op het toezeggingsformulier in te vullen dat u via de web-site hebt toegezegd.

Heeft u geen internet dan maakt u gebruik van het toezeggingsformulier bij de brief van de Actie Kerkbalans.

Is de kerk voor u ook een plek van ontmoeting en inspiratie? Doe dan mee aan de Actie Kerkbalans en vul het toezeggingsformulier ruimhartig in. In de week van 25 januari 2021 komt een vrijwilliger het formulier bij u ophalen. Is er niemand langs geweest, stuur het formulier dan in de retourenvelop aan het kerkelijk bureau.
 
Kerstmorgen met de kinderen

Kerstmorgen met de kinderen
Dit jaar is de viering voor kerstmorgen voor en door de kinderen gemaakt.
Medewerking door de JUN Christmas Selection (Marja, André, Anne en Doortje)
U kunt de opname hier bekijken.
 
Gedachtenisviering 22 november 2020 Gedachtenisviering 22 november 2020
Via deze link kunt u de viering bekijken: https://youtu.be/Lj2rYUf6-2E
Klik hier voor de Orde van Dienst.
 
Gebruiksplan Kerkcentrum Holy Gebruiksplan Kerkcentrum Holy
Op 6 september gaan we weer beginnen met het houden van kerkdiensten waarbij ook gemeenteleden aanwezig kunnen zijn. Hiervoor heeft de kerkenraad een Gebruiksplan opgesteld. In dit plan staat aangegeven op welke manier en onder welke voorwaarden we dit weer kunnen doen. Voorop staat hierbij de bescherming van de meest kwetsbaren in onze gemeente en het proberen weer 'kerk te zijn' vanuit ons gebouw.

Het gebruiksplan voor de kerkdiensten kunt u hier inzien.
De bijlage voor de activiteiten en het verhuur van de ruimten kunt u hier inzien.

In dit plan kunt u o.a. lezen dat u zich moet opgeven om aanwezig te kunnen zijn bij de vieringen. De inschrijving hiervoor zal beschikbaar komen op deze website op 31 augustus. Verdere informatie en instructie volgt nog.