WELKOM WELKOM
De Protestantse Wijkgemeente Holy is een levende gemeente van mensen, die zich verbonden weet in haar geloof in de Heer. Voor de Wijkgemeente zijn de vieringen het hart van het gemeenschappelijk geloofsleven. Het grote verhaal van God en Israël, en alle mensen die daarmee in en door Jezus van Nazareth zijn verbonden vormen de bron en het geheim van het geloof. Met oog en hart voor elkaar en met een opdracht voor samenleving en wereld kunnen we als Wijkgemeente zinvol functioneren.
 
lees meer »
 
Kerkcentrum Holy Kerkcentrum Holy
 
ZEKER TOT EN MET 31 MEI GEEN KERKDIENSTEN EN ACTIVITEITEN IN KERKCENTRUM ZEKER TOT EN MET 31 MEI GEEN KERKDIENSTEN EN ACTIVITEITEN IN KERKCENTRUM
Gezien de maatregelen vanuit de overheid om de verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan en het advies van de landelijke Protestantse Kerk, heeft de kerkenraad besloten zeker tot en met 31 mei geen kerkdiensten te houden in het Kerkcentrum Holy. Ook andere activiteiten worden uitgesteld naar een later tijdstip. De vieringen in de locaties van Het Zonnehuis komen ook te vervallen.

De kerkenraad tracht om zo goed als mogelijk met iedereen contact te houden.
Zo is er deze week een brief verspreid onder alle wijkbewoners met informatie over 'gemeente zijn' tijdens deze periode.
Houdt u daarnaast deze website in de gaten voor nieuwe mededelingen.
 
 
KERKCENTRUM HOLY TIJDENS CORONA-CRISIS KERKCENTRUM HOLY TIJDENS CORONA-CRISIS
Beste gemeenteleden,
Door de ontstane ontwikkelingen omtrent het Corona-virus is het Kerkcentrum Holy uit veiligheidsoverwegingen voorlopig t/m 1 juni gesloten. Wat betekent dit voor u:
 
KERKDIENSTEN:
Omdat er geen zondagse vieringen worden gehouden en ook geen vieringen in de Stille week en op Pasen zal er de komende periode een overweging vanuit Kerkcentrum Holy te zien zijn op deze website.

ACTIVITEITEN:
Alle geplande bijeenkomsten, vergaderingen inclusief het koffiedrinken op vrijdagmorgen komen te vervallen. De voedselbank zal wel plaats vinden. Volgt u daarbij de aanwijzingen van de vrijwlligers op.
 
UITVAARTEN:
Kunnen plaatsvinden vanuit het kerkcentrum, waarbij de regels van de uitvaartbranche worden gevolgd: maximaal 30 personen; de naaste familie.
 
PASTORAAT:
Kerkelijk werker Petra Nijboer, pastoraal assistenten Loes Hössen en Rinske Schlebaum, evenals ds. Hans Mast (bijstand in het pastoraat) zullen het meeste pastoraat telefonisch doen. Kwetsbaren, ouderen en mensen in verpleeghuizen zullen zij niet bezoeken, alleen in uiterste noodzaak. U mag ze zelf ook altijd bellen of mailen. U vindt hun gegevens in Onderweg en op de website of in Holy-nieuws.
Onze contactpersonen vragen we -  waar dat kan - contact te houden per telefoon met de gemeenteleden die onder hun hoede vallen.

Wij hopen en vertrouwen erop dat u begrip heeft voor de ontstane situatie.
Wij zijn en blijven een gemeente. Laten we elkaar wat extra in de gaten houden, Omzien naar elkaar kan op vele manieren: door elkaar te bellen, het sturen van een kaartje, een brief of een mail, of via app of andere sociale media of elkaar helpen, waar mogelijk is met bv. boodschappen doen of andere vorm van hulpverlening.
Dat we elkaar dragen en steunen in onze gebeden.

Namens de wijkkerkenraad,
André Betsema, scriba

Contactadressen:
diaconie:
Wil Baris,tel.010-4744811
pastoraat:
Bram v.d. Borden tel. 010-4742691
 
 
Viering 5 april vanuit het Kerkcentrum Holy Viering 5 april vanuit het Kerkcentrum Holy
Ook voor de zondag van Palmpasen is er een opname gemaakt vanuit het Kerkcentrum Holy.
Aan deze opname werkten mee: Petra Nijboer (voorganger), Piet George Klootwijk (organist) en André Betsema (zang)
De videoregistratie is verzorgd door Bram van der Borden, de geluidsopname door Cees Schipper.
Pieter Wapenaar zorgde voor de teksten op het beeldscherm.

De video-opname vindt u hier
De Orde van Dienst kunt u hier downloaden
De geluidsopname vindt u hier

De collectes van vandaag zijn bestemd voor de Diaconie en het Jeugdwerk (JOP).
U kunt hiervoor een bijdrage storten op bankrekening nummer (IBAN) NL68 RABO 0373 7394 43 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Vlaardingen), onder vermelding van de datum van deze zondag. De opbrengst zal over beide doelen gelijk worden verdeeld.

De eerdere opnamen vindt u hier.
 
Klok luiden als teken van bemoediging, hoop en troost Klok luiden als teken van bemoediging, hoop en troost

Om in deze onzekere tijd een boodschap van bemoediging, hoop en troost te verspreiden, luiden in deze periode 's woensdags van 19.00 – 19.15 uur de kerkklokken. Ook de klok van het Kerkcentrum Holy liet en laat van zich horen!
Met deze ‘klokken van hoop en troost’ willen we mensen met elkaar verbinden over de grenzen van sociaal isolement heen. Het is tevens een oproep tot gebed en andere vormen van steun voor alle zieken en voor wie zich inzetten voor de gezondheid en veiligheid van medemensen.

 
Verslag gemeentemiddag- & avond Krijtstrepen Verslag gemeentemiddag- & avond Krijtstrepen
Hier vind u het verslag van de gemeentemiddag & -avond over het rapport 'Krijstrepen', opgesteld door Jack de Koster, gemeenteadviseur.

Hier vind u de reactie van de wijkgemeente naar de AK betreffende ditzelfde rapport.

Het rapport 'Krijtstrepen' kunt u hier lezen.
 
Rapport Gemeenteadviseur Jack de Koster Rapport Gemeenteadviseur Jack de Koster
Hier vind u het rapport van de gemeente adviseur Jack de Koster.
 
Holy Nieuws is uit! Holy Nieuws is uit!
De nieuwe Holy Nieuws is uit! Klik hier om deze online te bekijken.