7 april: Cantatedienst Bethelkerk

7 april: Cantatedienst Bethelkerk
CANTATE  BWV 66 BETHELKERK VLAARDINGEN
Zondag 7 april 2024, aanvang 17.00 uur.

Op 7 april wordt in de Bethelkerk, Burg. Verkadesingel 26 te Vlaardingen, in een cantatedienst de cantate ‘Erfreut euch, ihr Herzen´(BWV 66) van Johann Sebastian Bach (1685-1750) uitgevoerd.

Voor Tweede Paasdag 1724 (10 april) maakte Bachs tekstdichter op de muziek van een gelukwenscantate die Bach eerder had geschreven t.g.v. de verjaardag van zijn broodheer, Prins Leopold von Anhalt-Köthen, deze vreugdevolle paascantate, vol muzikale dialoog. De evangelielezing die bij deze cantate hoort, is Lucas 24: 13 – 35, het verhaal van de Emmaüsgangers.

Tevens wordt uitgevoerd Psalm 150 (SWV 255a) van Heinrich Schütz (1585 – 1672)
Uitvoerenden zijn: Vocaal Ensemble Basiliek Schiedam, Collegium Delft, orgelcontinuo en hoofdorgel: Arjen Leistra, solisten: Marie Anne Jacobs (alt), Adrian Fernandes (tenor),  Samuel Wong (bas)

Algehele muzikale leiding: Bas van Houte.

Voorgangers is ds. Jan de Visser.
zie ook: www.cantatesvlaardingen.nl
 
terug