Kerkgebouw Kerkgebouw
Kerkcentrum Holy
Reigerlaan 47a
3136 JJ Vlaardingen
Tel. 010-4745644


Koster
te bereiken via:

Verhuur zalen
informatie via:


Ambtsdragers
Predikant: 
vacant 
 
Kerkelijk werker: 
Mw. Petra Nijboer
Lepelaarsingel 456
3136 PM Vlaardingen
Tel.: 010-249 98 72
Email:
 
Kerkenraad: 
Scriba:
Dhr. A.D. Betsema
Sparrendreef 5
3137 CX Vlaardingen
Email:
 
Pastoraal team  
Predikant vacant
   
Kerkelijk werker Mw. Petra Nijboer
   
  Rinske Schlebaum
Tel.:  010-4741164
e-mail:
   
  Loes Hössen
Tel.:  010-4742884
e-mail:
   


Bert ‘t Hart
Tel.:  010-4747354
e-mail:
   
Redactie website  
André Betsema
Hanny Vogel
Kopij en opmerkingen:
   


Openbaar vervoer
RET-bus 56, halte Holiërhoek

Kaart


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
terug