Jaarbeeld 2023 van de Protestantse Gemeente te Vlaardingen

Jaarbeeld 2023 van de Protestantse Gemeente te Vlaardingen
In het "Jaarbeeld 2023" willen de Vlaardingse predikanten en kerkelijk werkers iets laten zien van hun werk van het afgelopen jaar. Over de erediensten, het pastoraat, het zoeken naar vormen om jongeren te bereiken, over onze zorg voor de minderbedeelde medeburger, en over het nadenken en invullen van onze toekomst.
> Open hier het "Jaarbeeld 2023"
 
terug