Inspiratiemaaltijd nr. 2 op vrijdag 6 september Inspiratiemaaltijd nr. 2 op vrijdag 6 september
U bent al via diverse kanalen geïnformeerd over de plannen over het omzien naar elkaar in onze wijk Holy. De aftrap vond plaats tijdens de inspiratiemaaltijd op 11 juni. We waren opgetogen over de sfeer en de overvloedige maaltijd, de sketch en het lied van André en Marja. Maar uit de reacties werd duidelijk dat de plannen die we lanceerden aan de hand van de vragenlijst nadere uitleg vergden. Dat heeft de voorbereidingsgroep, bestaande uit André en Marja van Aperen, Gabrielle Wijnstok, Ria Witvoet en Petra Nijboer ertoe gebracht om een tweede moment te kiezen voor een inspiratiemaaltijd op vrijdag 6 september. Zo hopen we de invulling van pastoraat maar ook diaconaat een nieuwe impuls te kunnen geven. De kern is, dat elk gemeentelid elkaars aanspreekpunt moet kunnen zijn. Dat vergt soms een hele omslag in het denken en lef om buiten de bestaande kaders te werken. Binnen de voorbereidingsgroep proberen we elkaar scherp te houden om dat zo concreet mogelijk te maken. Het resultaat gaat u meemaken op vrijdag 6 september. Nadere informatie volgt!
Namens de groep,
Pieter Wapenaar

Wilt u nog terugblikken op de 1e maaltijd?
Op onze pagina 'Kerk-zijn in Holy, nu en in de toekomst' staat een verslag, de 'menukaart' en het lied van Marja en André van Aperen
 
terug