Activiteiten > Muziek > Pauluskoor Activiteiten > Muziek > Pauluskoor
Een jaar of 6 geleden bedacht Bert van der Meer, één van onze muzikale gemeenteleden, dat het aardig zou zijn om de PKN musical "Met De Groeten Van Paulus" in te studeren. Na een oproep in "Onderweg" meldden zich ca. 20 mensen aan die zich vast beten in de musical. Na ruim een jaar oefenen werd de musical in het kerkcentrum Holy opgevoerd. Het was een groot succes!

De 20 koorleden hadden een mooie tijd met elkaar gehad en betreurden dat het er opzat.
Ze staken de koppen bij elkaar en wilden doorgaan. Dat gebeurde en zo ontstond
"Projectkoor Paulus". Projectkoor omdat we verschillende projecten wilden doen (musical, advent, koralen, kerst e.d.) Paulus omdat we elkaar voor en tijdens de zojuist opgevoerde musical gevonden hadden. De ambitie was om de koralen uit de Johannespassie van Bach te zingen. Dat leek hoog gegrepen, vooral ook omdat een aantal mensen in het koor geen muzieknoot kon lezen. We gingen aan de slag!
Resultaat was dat we de Johannespassie inmiddels al drie maal gezongen hebben.

In de afgelopen tijd heeft het koor het repertoire uitgebreid en in advents- en kerstvieringen, een doopdienst, een concert voor de voedselbankklanten, een avond over de apostel Paulus gezongen. We hebben er nog steeds veel plezier in. Dat uit zich ook in het aantal koorleden: dat is nu bijna verdubbeld.

We zijn "onderdeel" van de wijkgemeente Holy en repeteren elke donderdagavond in het kerkcentrum.
Daarnaast hebben we onlangs besloten verder te gaan als vereniging Pauluskoor en hebben ons aangesloten bij de Koninklijke Christelijke Zangersbond. We staan open voor iedereen die wil zingen, je bent gewoon welkom!

De toekomst ziet er wat ons betreft zonnig uit! In december 2015 hebben we drie optredens: de medewerking aan de kerstnachtdienst in de Rehobothkerk, een concert samen met het Gemengd Koor Spijkenisse en werken we mee aan een toneelstuk van toneelvereniging ONI.

Toekomstplannen:
We willen -op termijn- Jiddische liederen instuderen en er staat een musical ("Maria") op het programma. Genoeg voor weer een aantal jaren zangplezier!
Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.projectkoorpaulus.nl.
En tussen twee haakjes: tenoren zijn meer dan welkom!

 
terug