Notitie Jack de Koster - Gemeenteadviseur Notitie Jack de Koster - Gemeenteadviseur
Na het vertrek van de wijkpredikant, Ds. Erwin de Fouw, heeft de kerkenraad niet direct een nieuwe beroepingscommissie samengesteld, maar een Gemeenteadviseur aangetrokken en de volgende opdracht meegegeven:

"Binnen de wijkgemeente is er verschil in beleving en verwachting van de prediking. Om een predikant te kunnen beroepen die past bij de wijkgemeente is het nodig deze verschillen helder met elkaar te verwoorden. Ook de verwachtingen van de theologische ligging, vertaald naar de verkondiging van de te beroepen predikant is een issue. De uitkomsten van het onderzoek zullen vertaald worden naar een profielschets voor een vacature predikant".

Dhr. Jack de Koster heeft deze opdracht aangenomen en heeft een rapport geschreven met zijn bevindingen. Interesse? Vraag de scriba!
 
terug