Vespers in de Bethelkerk

Vespers in de Bethelkerk
Vespers in de Bethelkerk
(iedere derde zondag van de maand)


Zondagmiddag 15 januari om 17.00 uur (inloop met koffie vanaf 16.30 uur)
Bethelkerk Vlaardingen
Voorganger: Ds. Louis Wullschleger
Thema: Obadja
Te beluisteren en te bekijken via: ‘Kerkomroep.nl’ en Youtube-kanaal Bethelkerk Vlaardingen

Een Vesper….. een uur met muziek, gebed en stilte rondom een Bijbel-lezing.

In dit seizoen 2022/2023 gaat het over ‘kleine profeten’. Obadja is aan de beurt.
De Vespercantorij is present, er is gemeentezang en collecte.

We weten weinig over Obadja. Het Bijbelboekje bevat profetische teksten uit verschillende eeuwen vóór Christus, in poëzie en proza. Het gaat daarin vooral over de omgang tussen de broedervolken van Jacob en Esau. God kijkt niet straffeloos toe. Zijn er parallellen te trekken met onze tijd?

Mocht u problemen hebben met vervoer naar de Bethelkerk, of kunt u juist iemand meenemen met uw auto, dan kunt u contact opnemen met ondergetekende en proberen we een oplossing te zoeken.

Bezoek eens een Vesper! Elke derde zondag van de maand, 17.00 uur, in de Bethelkerk.
Heel hartelijk welkom!

Namens de Vesper-werkgroep,
Kees Nieuwstraten
mail: corkees29@gmail.com
tel: 06 25108182
terug