Vespers in de Bethelkerk

Vespers in de Bethelkerk
Vespers in de Bethelkerk
(iedere derde zondag van de maand)


Zondagmiddag 19 maart 2023 om 17.00 uur
(inloop met koffie/thee vanaf 16.30 uur)
Bethelkerk Vlaardingen
Voorganger: ds. Nico Paap
Thema: Jona 2
Te beluisteren en te bekijken via: ‘Kerkomroep.nl’ (Vlaardingen / Bethelkerk) en het You Tube kanaal van de Bethelkerk Vlaardingen

Een Vesper….. een uur met muziek, gebed en stilte rondom een Bijbellezing.

In dit seizoen 2022/2023 gaat het over ‘kleine profeten’.

Jona is aan de beurt, vandaag Jona 2.
De Vespercantorij is present, er is samenzang, er is collecte.

Het boekje Jona: een profetenverhaal in proza, met daarin een poëtisch gedeelte: een gebed als psalm. Het centrale thema is Gods onbeperkte macht en Barmhartigheid. In contrast staat daarmee de kleinzieligheid van Jona. Hij wil de verwoesting van de goddeloze stad Ninevé met eigen ogen zien maar de bewoners komen tot inkeer en God spaart hen. Wanneer Jona zijn teleurstelling daarover toont wijst God hem terecht.
Wie weet zijn ook wij mensen zoals Jona….

Bezoek eens een Vesper! Elke derde zondag van de maand, 17.00 uur, in de Bethelkerk.
Heel hartelijk welkom!

Namens de Vesper-werkgroep,
Kees Nieuwstraten
mail: corkees29@gmail.com
tel: 06 25108182
terug