Vespers in de Grote Kerk

Vespers in de Grote Kerk
Vespers in de Grote Kerk
(iedere derde zondag van de maand)

 
dit seizoen over ‘gelijkenissen’

Zondagmiddag 20 maart 2022 om 17.00 uur
Vanaf nu weer inloop met koffie vanaf 16.30 uur
Grote Kerk Vlaardingen

Gelijkenis van de barmhartige Samaritaan (Lucas 10: 25-37)
Voorganger ds. Hans Mast
Ook te beluisteren via Kerkomroep.nl
Collectes aan de uitgang

De Vesper-werkgroep nodigt u graag uit om (weer) eens een Vesperdienst te bezoeken.
Deze diensten worden gehouden in een monumentaal en sfeervol kerkgebouw, met muziek van de Vespercantorij, organist en gemeentezang in een prachtige akoestiek.
Voor u en jou even een moment van rust en bezinning op het leven van alledag.

Wat betreft Corona: u blijft weg als u of één van uw huisgenoten gezondheidsklachten heeft die zouden kunnen duiden op corona.
En we vragen u om elkaar de ruimte te blijven geven.


Het woord ‘Vesper’ komt uit het Latijn en betekent ‘avond’. De Vesper is een meditatieve viering. Er zijn meerdere vaste of wisselende onderdelen: één of meer psalmen, een schriftlezing, gebeden met het Onze Vader, de lofzang van Maria, een lied of hymne, een avondlied. Het zijn diensten waarin geen preek voorkomt, wel altijd een korte toelichting bij de Schrift.

Het seizoen-thema is: ‘gelijkenissen’. Een gelijkenis is een spiegelverhaal. Het houdt ons een spiegel voor in een verhaal uit de gewone alledaagse werkelijkheid en belevingswereld. Veel gelijkenissen kennen de zin: ‘wie van jullie zou niet…?’  Zo wordt de boodschap duidelijk gemaakt en van de hoorders/lezers verwacht om er verder invulling aan te geven.

Hartelijk welkom. Elke derde zondag van de maand, 17.00 uur in de Grote Kerk.
(Behoudens april 2022, geen Vesper vanwege Pasen)

Namens de Vesper-werkgroep
Kees Nieuwstraten.
mail: corkees29@gmail.com
terug