Activiteiten > Dienen > Voedselbank Activiteiten > Dienen > Voedselbank
Organisatie en doelstelling

De Voedselbank Vlaardingen beschikt over 3 uitdeelpunten:

    Westwijk
    Van Baerlestraat 201
    uitdeeltijd: vrijdag van 11.30 – 12.30 uur
    afmelden op tel.nr. (06) 17 75 17 30

    Holy
    Reigerlaan 47
    uitdeeltijd: vrijdag van 11.00 – 12.30 uur
    afmelden op tel.nr. (06) 39 51 26 17

    Centrum
    De Lucaskerk – Hoogstraat 26
    uitdeeltijd: vrijdag van 16.00 – 17.00 uur
    afmelden op tel.nr. (06) 17 84 44 90

Op deze uitdeelpunten zijn weer een aantal vrijwilligers die zich bezighouden met het uitdelen van de voedselpakketten.
Voor vragen tel.nr. (06) 39 51 26 17.

We ontvangen de kant-en-klare voedselpakketten iedere vrijdag van de Voedselbank Rotterdam.
Deze worden door het TBV vervoerd naar Vlaardingen.
Verder halen we bij enkele winkels in Vlaardingen ook regelmatig overtollige goederen op.

Onze voedselbank werkt uitsluitend met vrijwilligers.
Dat zijn er ongeveer 65, die worden ingezet als chauffeur, bijrijder of medewerker op de uitdeelposten.

Onze doelstelling is:
  • Het leveren van een bijdrage aan de vermindering van (verborgen) armoede.
  • Het tegengaan van verspilling van levensmiddelen.
  • Het wekelijks uitdelen van voedselpakketten aan mensen die op of onder het bestaansminimum leven.
  • Het geven van advies aan de cliënten op elk relevant gebied.

Geschiedenis en ontwikkeling
In januari 2006 is de diaconie gestart met de voedselbank. 
Er werden per week ongeveer 30 pakketten uitgedeeld vanuit Kerkcentrum Holy en vanuit de Ichtuskerk. De pakketten werden aangeleverd door voedselbank Rotterdam. Tot mei 2016 waren we nog een onderdeel van Voedselbank Rotterdam. Inmiddels zijn we een zelfstandige stichting geworden en voeren we ook zelf de administratie. De pakketten worden verzorgd door Rotterdam tegen een kleine vergoeding per gezin. Per week worden ongeveer 160 pakketten uitgedeeld op drie locaties. 
Op onze vernieuwde website kunt u wat meer te weten komen over de Voedselbank Vlaardingen (www.voedselbankvlaardingen.nl).

Gelukkig biedt de diaconie ons hier en daar nog wat administratieve ondersteuning, waar we erg blij mee zijn. Dank aan Ria Witvoet en Marjan van Voorden. 
De wachttijd voordat een pakket wordt verstrekt is nu duidelijk veel korter. Vaak kan een en ander binnen een week worden geregeld. De administratie hiervan is in handen van Dirk Nap en Atie van Witzenburg. 
 
Het stichtingsbestuur is als volgt samengesteld: 
- Leo van Houwelingen (voorzitter) 
- Marchienus Siegers (secretaris) 
- Wim Sinnema (penningmeester) 
- Gerard van Leeuwen 
- Atie van Witzenburg 
 
Naast de stichting Voedselbank Vlaardingen blijft de stichting Vrienden Voedselbank Vlaardingen nog bestaan. Denk aan fondswerving, sponsoracties e.d. 
 
 
terug