In juni Wagenspel rond 'Vlaardingen 1018' In juni Wagenspel rond 'Vlaardingen 1018'
Er is geen ontkomen aan: Vlaardingen gedenkt dit jaar de slag bij Vlaardingen. De overwinning van Dirk III in een strijd om wie waar tol mocht heffen heeft fors bijgedragen aan de zelfstandigheid en het zelfbewustzijn van het gewest Holland, ruim voordat er sprake kon zijn van een Nederlandse staat.

Er zijn allerlei activiteiten, onder meer in de Grote Kerk.
Daarom vonden wij als leden van het ministerie van predikanten en kerkelijk werkers van de Protestantse Gemeente te Vlaardingen dat de kerk als gemeenschap zelf ook present moet zijn.
Maar wat breng je als kerk in als gaat om iets dat hoe je het wendt of keert een bloederige oorlog is?
Collega Koos Snaterse kwam met een prachtig idee voor een passend vredelievend tegengeluid, dat wij op zaterdag 16 juni voor alle Vlaardingers, - maar zeker ook voor u - ten tonele willen brengen in een heus ‘wagenspel’.
Een wagenspel was een middeleeuwse manier om Bijbelse of andere geloofsverhalen dichtbij mensen te brengen, in een tijd waarin lang niet iedereen kon lezen.

Wanneer, waar en hoe laat
Wij zetten op zaterdag 16 juni een wagen als podium in de Grote Kerk en spelen daar een positief tegenverhaal uit.
We doen dat op twee momenten: om 13.00 - 13.30 uur en om 17.30 – 18.00 uur.

Aansluitend op het spel èn omdat we rond deze tijdstippen wel trek zullen hebben, wordt er na de voorstellingen ook wat te eten aangeboden.

We hopen dat u op één van deze momenten van de partij zult zijn!

Namens het ministerie van predikanten en kerkelijk werkers,
Juliëtte Pol, Guus Fröberg en Erwin de Fouw
terug